Πως να βρείτε βιβλία

Η πλειοψηφία των βιβλίων Οικονομικών βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Λεωφ. Λάρανακος 167. Επίσης αριθμός βιβλίων βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σα δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα , αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια  - δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks) που θα σας βοηθήσου στην περιήγηση.

 

Θέση Θέμα
HB1-3840 Οικονομική Θεωρία. Δημογραφία
HB71-74 Οικονομικά ως επιστήμη. Σχέση με άλλες
HB75-130 Ιστορία της Οικονομίας. Ιστορία Οικονικής θεωρίας
HB131-147 Μεθοδολογία
HB135-147 Οικονομικά Μαθηματικά. Ποσοτικές μέθοδοι, Συμπεριλαμβανομένων οικονομετρία, input-output analysis, game theory
HB201-206 Αξία. Χρησιμότητα
HB221-236 Τιμή
HB238-251 Ανταγωνισμός. Παραγωγή. Πλούτος
HB501 Κεφάλαιο. Κεφαλαιοκρατία
HB522-715 Εισόδημα.  Factor shares
HB801-843 Κατανάλωση. Απαίτηση
HB846-846.8 Θεωρία ευημερίας
HB848-3697 Δημογραφία.  Πληθυσμός.  Ζωτικής σημασίας γεγονότα
HB3711-3840 Κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις. Οικονομικές διακυμάνσεις
   
HC10-1085 Οικονομική ιστορία και συνθήκες
   
HD28-9999 Βιομηχανίες.  Χρήση γης.  Εργασία
HD72-88 Οικονομική ανάπτυξη, ανάπτυξη, προγραμματισμός
HG1-9999 Χρηματοδότηση
HG178 Ρευστότητα
HG179 Προσωπική χρηματοδότηση
HG201-1496 Χρήμα
HG1501-3550 Τραπεζικές εργασίες
HG1621-1638 Επιτόκια.  Interest tables
HG1641-1643 Τραπεζικά δάνεια. Τραπεζικές πιστώσεις. Εμπορικά δάνεια
HG1651-1654 Έκπτωση
HG1655 Αποδοχές
HG1656 Αποθεματικά τραπεζών. Ρευστότητα της Τράπεζας. Αποθεματική απώλεια δανείου
HG1660 Τραπεζικοί λογαριασμοί.  Τραπεζικές καταθέσεις.  Τραπεζικές εργασίες κατάθεσης
HG1662 Ασφάλεια των καταθέσεων.  Ασφάλεια κατάθεσης
HG1685-1704 Drafts.  Checks
HG1706-1708 Λογιστική. Τήρηση λογιστικών βιβλίων
HG1709 Στοιχεία - επεξεργασία
HG1710-1710.5 Ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων
HG1722 Συγχωνεύσεις τραπεζών
HG1723 Bank stocks. Κατάθεση ως επένδυση
HG1725-1778 Τράπεζες και το κράτος.  Κρατική επίβλεψη των τραπεζών
HG1811-2351 Ειδικά τμήματα των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
HG2397-3550 Κατά περιφέρεια ή χώρα
HG3691-3769 Πίστωση.  Χρέος.  Δάνεια
Συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών Ιδρυμάτων, credit instruments, consumer credit,  πτώχευση
HG3810-4000 Συνάλλαγμα.  Διεθνής χρηματοδότηση. Διεθνές νομισματικό σύστημα
HG4001-4285 Διαχείριση χρηματοδότησης.  Επιχειρησιακή χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση εταιριών
HG4301-4480.9 Trust services.  Trust companies
HG4501-6051 Επένδυση, κύριος σχηματισμός, κερδοσκοπία
HG6105-6270.9 Λαχειοφόρες αγορές
HG8011-9999 Ασφάλεια
HJ9-9940 Δημόσια Οικονομικά