Ηλεκτρολογική μηχανική

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Μουσένα, Άννα

mousena.anna@ucy.ac.cy +357 2289 2137 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Abstracts in New Technology & Engineering‎ (ProQuest) Click here for more information
Academic Search Complete (EBSCOhost) Click here for more information
IEEE Xplore Click here for more information
OnePetrο Click here for more information
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
Scopus Click here for more information
Web of Knowledge (ISI) (Citation Index)
Web of Science (Citation Index)
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Aerospace Database‎ (ProQuest) Click here for more information
BioMed Central Click here for more information
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
Citation Index (Web of science)
Computer and Information Systems Abstracts (ProQuest) Click here for more information
COS Conference Papers Index (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
Engineering Village - Ei Compendex Click here for more information
Electronics and Communications Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Impact Factor (JCR-Journal Citation Reports) Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports (Impact Factor) Click here for more information
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection Click here for more information
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Journals‎
ProQuest Central Click here for more information
ProQuest Computer Science Collection‎ Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Advanced Technologies‎ Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Computer Science Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Materials Science
ProQuest Engineering Collection Click here for more information
ProQuest Science Journals Click here for more information
ProQuest Telecommunications Click here for more information
ScienceDirect Click here for more information
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
Cyprus Organisation for Standardisation Click here for more information
ΝΑΤΟ - Επιστήμες & Τεχνολογία Click here for more information
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Science and technology Oxford Reference (ORO)
Reference Work (springer)
Άλλα Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Bilingual dictionaries Oxford Reference (ORO)
Cambridge Dictionaries Online
Encyclopedias Oxford Reference (ORO)
English Dictionaries and Thesauri Oxford Reference (ORO)
International Studies Encyclopedia Online
Larousse
Quotations Oxford Reference (ORO)
Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) Click here for more information
Η-βιβλία σχετικά με το θέμα
Η-βιβλίο Πληροφορίες
Elsevier Book Series
Referex Engineering Click here for more information
IEEE Proceedings Click here for more information
WILEY InterScience Click here for more information
WILEY InterScience (ebook titles)
Άλλα Η-βιβλία σχετικά με το θέμα
Η-βιβλίο Πληροφορίες
Ebrary Click here for more information
EBSCO eBook Collection Click here for more information
Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2012) Click here for more information
SpringerLink Book Series Click here for more information