Πως να βρείτε βιβλία

Η πλειοψηφία των βιβλίων των Επιστημών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού βρίσκεται στην στη Βιβλιοθήκη της Λεωφ. Λάρανακος 167. Επίσης αριθμός βιβλίων βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σας δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε, επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια - δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks) που θα σας βοηθήσου στην περιήγηση.

 

Θέση Θέμα
TK1-9971 Ηλεκτρολογική Μηχανική. Ηλεκτρονική.  Πυρηνική μηχανική.
TK301-399  Ηλεκτρικοί μετρητές
TK452-454.4 Ηλεκτρικές συσκευές και υλικά. Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Ηλεκτρικά Δίκτυα
TK1001-1841 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ισχύος. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Κεντρικά
TK2000-2891 Μηχανήματα Dynamoelectric  και βοηθητικά. Συμπεριλαμβανομένων γεννητριών, μετασχηματιστών, κινητήρων.
TK2896-2985 Παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από την άμεση μετατροπή ενέργειας
TK3001-3521 Διανομή ή μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας
TK4001-4102 Εφαρμογές της Ηλεκτρικής Ενέργειας
TK4125-4399 Ηλεκτρικός φωτισμός
TK4601-4661 Ηλεκτρική Θέρμανση
TK5101-6720 Τηλεπικοινωνίες. Συμπεριλαμβανομένης της τηλεγραφίας, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου, του ραντάρ, της τηλεόρασης.
TK7800-8360 Ηλκτρονική
TK7885-7895 Μηχανική υπολογιστών.  Computer hardware
TK8300-8360 Φωτοηλεκτρονικές συσκευές (Γενικά)
TK9001-9401 Πυρηνική μηχανική. Ατομική ενέργεια
TK9900-9971 Ηλεκτρική ενέργεια για τους ερασιτέχνες. Εγχειρίδια για ερασιτέχνες κατασκευαστές.