Αγγλικές σπουδές

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Ανδρέου, Ελένη Ν.

andreou.eleni@ucy.ac.cy +357 2289 2045 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Linguistics Oxford Reference (ORO)
Language reference Oxford Reference (ORO)
Literature Oxford Reference (ORO)
Άλλα Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Bilingual dictionaries Oxford Reference (ORO)
Cambridge Dictionaries Online
Encyclopedias Oxford Reference (ORO)
International Studies Encyclopedia Online
Larousse
Reference Work (springer)
Quotations Oxford Reference (ORO)
Turkish-English, English-Turkish Dictionary