Νομικές Επιστήμες

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Προκοπίου, Λούης

prokopiou.louis@ucy.ac.cy +357 2289 2016 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Complete (EBSCOhost) Click here for more information
American Law Institute Library (HeinOnline) Click here for more information
Annotated Leading Cases Click here for more information
CyLaw - Η Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης Click here for more information
EcoLex Click here for more information
Hague Academy Collected Courses Online Click here for more information
Harvard Research in International Law (HeinOnline) Click here for more information
HeinOnline Click here for more information
JSTOR (Journals Storage) Click here for more information
Kluwer Law International
Law Journal Library (HeinOnline) Click here for more information
Legal Classics (HeinOnline) Click here for more information
Max Planck Encyclopedia of Public International Law Click here for more information
Oxford Reports on International Law Click here for more information
ProQuest Criminal Justice Click here for more information
Westlaw
Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη Click here for more information
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
Citation Index (Web of science)
Digital National Security Archive (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
DOAJ - Directory of Open Access Journals Click here for more information
Euristote Click here for more information
FRANCIS Click here for more information
Impact Factor (JCR-Journal Citation Reports) Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports (Impact Factor) Click here for more information
MasterFILE Premier (EBSCOhost) Click here for more information
PLoS ONE
ProQuest Central Click here for more information
Scopus Click here for more information
Social science Citation Index (SSCI) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime Click here for more information
Web of Knowledge (ISI) (Citation Index)
Web of Science (Citation Index)
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
Η-βιβλία σχετικά με το θέμα
Η-βιβλίο Πληροφορίες
Ebrary Click here for more information
EBL Ebook Library Click here for more information
EBSCO eBook Collection Click here for more information
Martinus Nijhoff E-Books Collections Click here for more information
Taylor & Francis Group eBooks Click here for more information