Πως να βρείτε βιβλία

Τα βιβλία  Γλωσσολογίας βρίσκονται στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου".

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σα δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια - δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks) που θα σας βοηθήσου στην περιήγηση.

 

Θέση Θέμα
P1‑1091 Φιλολογία. γλωσσολογία
P1‑85 Γενικά
P87‑96 Επικοινωνία. Μέσα μαζικής ενημέρωσης
P94.7 Διαπροσωπική επικοινωνία
P95‑95.6 Προφορική επικοινωνία. ομιλία
P98‑98.5 Computational linguistics.  Natural language processing
P99‑99.4 Σημειωτική. Σήματα και σύμβολα
P99.5‑99.6  Μη λεκτική επικοινωνία
P101‑410 Γλώσσα. Γλωσσολογική θεωρία. Συγκριτική γραμματική
P118‑118.75 Εκμάθηση γλωσσας
P121‑149 Επιστήμη της γλώσσας (Γλωσσολογία)
P201‑299 Συγκριτική γραμματική
P301‑301.5 Style. Σύνθεση. Ρητορική
P302‑302.87 Discourse analysis
P306‑310 Μετάφραση και διερμηνεία
P321‑324.5 Ετυμολογία
P325‑325.5 Σημασιολογία
P326‑326.5 Λεξικολογία
P327‑327.5 Λεξικογραφία
P375‑381 Γλωσσική γεωγραφία
P501‑769 Ινδο-Ευρωπαϊκή (Ινδο-Γερμανική) φιλολογία
P901‑1091 Extinct ancient or medieval languages
   
PA1-8595 Κλασσικές Γλώσσες και Λογοτεχνία
PA1‑199 Κλασσική Φιλολογία
PA201‑899 Ελληνική Φιλολογία και Γλώσσα
PA1000‑1179 Μεσαιωνική και Σύγχρονη ελληνική γλώσσα
PA2001‑2915 Λατινική Φιλολογία και Γλώσσα
   
PB1001-3029 Κελτικές γλώσσες και λογοτεχνίες
   
PC1-5498 Ρωμανικές γλώσσες
PC601-872  Ρουμανική
PC1001-1977 Ιταλική
PC2001-3761 Γαλλική
PC3801-3976 Catalan
PC4001-4977 Ισπανική
PC5001-5498 Πορτογαλική
   
PD1001-1350 Παλαιές γερμανικές διάλεκτοι
PD1101-1211 Gothic
PD1501-5929 Σκανδιναβική, Βόρεια γερμανική
PD2201-2392 Παλαιά Νορβηγικά, Παλαιά Ισλανδικά, Νορβηγικά
PD2401-2489 Ισλανδικά
PD2571-2999 Νορβηγκά
PD3001-3929 Δανικά
PD5001-5929 Σουηδικά
PD(6000)-(7159) Scandinavian dialects, Modern
   
PE1-3729 Αγγλικά
   
PF1-5999 Δυτικών γερμανικών
PF1-979 Ολλανδικά
PF1001-1184 Φλαμανδικά
PF3001-5999 Γερμανικά
   
PG1-9665 Σλαβικές, Βαλτικές, Αλβανικές Γλώσσες και Λογοτεχνία
PG2001-2826 Ρωσσική γλώσσα
   
PH1-5490 Uralic.  Basque
PH1-5490 Uralic.  Basque
   
PJ1-(9500) Ασιατικές γλώσσες και Λογοτεχνίας
PJ991-995 Αφροασιατικές γλώσσες
PJ1001-1989 Αιγυπτολογία
PJ6073-7144   Αραβική γλώσσα
   
PL1-8844 Γλώσσες της Ανατολικής Ασίας,  Αφρικής, Ωκεανίας
PL8000-8009 Αφρικανικές Γλώσσες
PL8009.5-8014 Αφρικάνικη λογοτεχνία
   
PM1-9021 Hyperborean, Indian, and artificial languages