Επιστήμη των υλικών

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Μουσένα, Άννα

mousena.anna@ucy.ac.cy +357 2289 2017 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Aluminium Industry Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Ceramic Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Engineered Materials Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Materials Business File (ProQuest) Click here for more information
Materials Research Database‎ (ProQuest) Click here for more information
METADEX (ProQuest) Click here for more information
OnePetrο Click here for more information
ProQuest Materials Science Collection Click here for more information
ProQuest Materials Science Journals‎
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
Scopus
Web of Science
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Ultimate
Aerospace Database‎ (ProQuest) Click here for more information
COS Conference Papers Index (ProQuest) Click here for more information
Citation Index (Web of science)
Copper Technical Reference Library (ProQuest) Click here for more information
Corrosion Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports Click here for more information
Project Muse Click here for more information
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection Click here for more information
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Journals‎
ProQuest Central Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Advanced Technologies‎ Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Engineering‎ Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Materials Science
ProQuest Engineering Collection Click here for more information
ProQuest Engineering Journals‎
ProQuest Illustrata: Technology Click here for more information
ProQuest Science Journals Click here for more information
ProQuest Technology Collection‎
Science Publishing Group Click here for more information
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
ΝΑΤΟ - Επιστήμες & Τεχνολογία Click here for more information
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Science and technology Oxford Reference (ORO)
Elsevier Reference Works Click here for more information
Reference Work (springer)
Άλλα Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Bilingual dictionaries Oxford Reference (ORO)
Cambridge Dictionaries Online
Encyclopedias Oxford Reference (ORO)
English Dictionaries and Thesauri Oxford Reference (ORO)
International Studies Encyclopedia Online
Larousse
Quotations Oxford Reference (ORO)
Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) Click here for more information