Πως να βρείτε βιβλία

Η πλειοψηφία των βιβλίων Μαθηματικών βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Λεωφ. Λάρανακος 167. Επίσης αριθμός βιβλίων βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σας δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε, επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια - δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks) που θα σας βοηθήσου στην περιήγηση.

 

θέση Θέμα
QA1-939 Μαθηματικά
QA1-43 Γενικά
QA9-10.3 Μαθηματική Λογική
QA11-14 Μελέτη και διδασκαλία, Έρευνα
QA16-20 Ειδικές Μέθοδοι Διδασκαλίας και βοήθεια
QA21-35 Ιστορία
QA36-39 Γενικά έργα
QA40 Εγχειρίδια , Manuals, κτλ.
QA47-59 Πίνακες
QA71-90 Όργανα και Μηχανήματα
QA73 Slide Rules
QA75-76.95 Υπολογιστικές μηχανές
QA101-145 Elementary Mathematics, Arithmetic
QA150-272.5 Άλγεβρα
QA184-205 Γραμμική και Πολυγραμμική ΄Αλγεβρα, Matrices
QA211-218 Θεωρία των εξισώσεων
QA273-274.76 Πιθανότητες
QA276-280 Μαθηματική ανάλυση
QA297-299.4 Αριθμητική Ανάλυση
QA299.6-433 Ανάλυση
QA303-316 Υπολογισμός
QA319-329 Συναρτησιακή Ανάλυση
QA331-355 Θεωρία των συναρτήσεων
QA370-387 Διαφορικές Εξισώσεις
QA440-699 Γεωμετρία
QA451-469 Στοιχειώδης γεωμετρία           
QA501-521 Περιγραφική γεωμετρία
QA531-538 Τριγωνομετρία
551-563 Αναλυτική Γεωμετρία
QA564-581 Αλγεβρική γεωμετρία
QA601-608 Transformations, Correspondences, and General Methods for Algebraic Configurations
QA611-614 Τοπολογία
QA615-640 Απειροελάχιστη γεωμετρία
QA641-660 Projective Differential Geometry