Πως να βρείτε βιβλία

Τα βιβλία Ωκεανογραφίας βρίσκονται στον 2ο όροφο της Βιβλιοθήκης "Στέλιος Ιωάννου".

Μεγάλος αριθμός βιβλίων βρίσκεται στο κλειστό βιβλιοστάσιο Στροβόλου, στο οποίο συγκεντρώνεται υλικό, το οποίο μεταφέρεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, κατόπιν αίτησης του χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου.

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σα δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα , αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια  - δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks) που θα σας βοηθήσου στην περιήγηση.

 

 
Θέση Θέμα
GC1‑1581
Ωκεανογραφία
GC63 Ωκεανογραφικές αποστολές
GC65‑78 Υποβρύχια εξερεύνηση
GC83‑87.6 Υποθαλάσσια τοπογραφία
GC96‑97.8 Estuarine oceanography
GC100‑103 Θαλασσινό νερό
GC109‑149 Χημική ωκεανογραφία
GC150‑182 Φυσική ωκεανογραφία
GC151‑155 Πυκνότητα
GC160‑177 θερμοκρασία
GC177.6‑182 Οπτική ωκεανογραφία
GC190‑190.5 Αλληλεπίδραση ωκεανού-ατμόσφαιρας
GC200‑376 Δυναμική του ωκεανού
GC205‑227 Κύματα
GC228.5‑228.6 Κυκλοφορία των ωκεανών
GC229‑296.8 Ρεύματα
GC297‑299 Υδάτινες μάζες και την ωκεάνια ανάμειξη
GC300‑376 Tides
GC377‑399 θαλάσσια ιζήματα
GC401‑881 Ωκεανογραφία. Κατά περιφέρεια
GC1000‑1023 Θαλάσσιοι πόρων. Εφαρμοσμένη ωκεανογραφία
GC1080‑1581 Θαλάσσια ρύπανση. Ρύπανση θαλάσσιου νερού