Φυσική

 

 

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Μάτσα, Άντζιη

matsa.angie@ucy.ac.cy +357 2289 2038 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Citation Index (Web of science)
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
INIS Repository Click here for more information
Scopus
Web of Science
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Ultimate
Aerospace Database‎ (ProQuest) Click here for more information
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
CINAHL with Full Text (EBSCOhost) Click here for more information
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) Click here for more information
COS Conference Papers Index (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
Environment Complete (EBSCOhost) Click here for more information
Environmental Engineering Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Environmental Impact Statements‎ (ProQuest) Click here for more information
Environmental Impact Statements: Digests (ProQuest) Click here for more information
IAEA - International Atomic Energy Agency Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports Click here for more information
JSTOR (Journals Storage) Click here for more information
PLoS ONE
Project Muse Click here for more information
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection Click here for more information
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Journals‎
ProQuest Central Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Advanced Technologies‎ Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Environmental Sciences Click here for more information
ProQuest Illustrata: Technology Click here for more information
ProQuest Science Journals Click here for more information
ProQuest Technology Collection‎
Russian Science Citation Index
Science Publishing Group Click here for more information
ScienceDirect Click here for more information
Solid State and Superconductivity Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information