Πως να βρείτε βιβλία

Η πλειοψηφία των βιβλίων Φυσικής βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη Λεωφ. Λάρνακος 167. Επίσης μεγάλος αριθμός βιβλίων βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σα δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης .

Μπορείτε επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια- δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks).

 

Θέση Θέμα
QC1-999 φυσική
QC1-75 Γενικά
QC81-114 Μέτρα και σταθμά
QC120-168.85 Περιγραφική και πειραματική μηχανική
QC170-197 Ατομική φυσική. Σύνταγμα και τις ιδιότητες της ύλης. Συμπεριλαμβανομένης  μοριακής φυσικής, της σχετικότητας, κβαντικής θεωρίας και της φυσικής στερεάς κατάστασης
QC221-246 Ακουστική. Ήχος
QC251-338.5 θερμότητα
QC310.15-319 θερμοδυναμική
QC350-467 Οπτική. φως
QC450-467 Φασματοσκοπία
QC474-496.9 Φυσική ακτινοβολία (Γενικά)
QC501-766 Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός
QC501-(721) Ηλεκτρισμός
QC669-675.8 Ηλεκτρομαγνητική θεωρία
QC676-678.6 Ραδιοκύματα (Θεωρία)
QC701-715.4 Ηλεκτρική εκκένωση
QC717.6-718.8 Φυσική πλάσματος. Ιονισμένα αέρια
QC750-766 Μαγνητισμός
QC770-798 Πυρηνική και σωματιδιακή φυσική. Ατομική ενέργεια. ραδιενέργεια
QC793-793.5 Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων
QC794.95-798 Ραδιενέργεια και ραδιενεργές ουσίες
QC801-809 Γεωφυσική. Κοσμική φυσική
QC811-849 Γεωμαγνητισμό
QC851-999 Μετεωρολογία. Κλιματολογία. Συμπεριλαμβανομένων ατμόσφαιρα της γης
QC974.5-976 Μετεωρολογική οπτική
QC980-999 Κλιματολογία και καιρικές συνθήκες
QC994.95-999 Πρόγνωση του καιρού