Δημόσια διοίκηση

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Χαραλάμπους, Μικαέλλα

charalambous.mikaella@ucy.ac.cy +357 2289 5175 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Business Source Complete (EBSCOhost) Click here for more information
Compustat – μέσω WRDS
CountryData Click here for more information
Cross-National Time-Series Data Archive (CNTS) Click here for more information
Global Financial Data
Scopus
World Development Indicators Click here for more information
Web of Science
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Ultimate
AuditAnalytics (via WRDS) Click here for more information
Banking Information Source (ProQuest) Click here for more information
BankruptcyData.com Click here for more information
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
Citation Index (Web of science)
Corporate Library – μέσω WRDS
CRSP (Center for Rsearch in Security Prices) - WRDS
CyLaw - Η Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
DSI Campus Solution Click here for more information
EconLit (EBSCOhost) Click here for more information
Eventus - WRDS
Eurostat Click here for more information
Eurostat - Euro indicators Click here for more information
Execucomp – μέσω WRDS
German Statistical Office, German FED (DSI Campus Solution) Click here for more information
Government Finance Statistics (GFS) Database Click here for more information
Hoover's Company Profiles (ProQuest) Click here for more information
ICPSR Direct (Inter-university Consortium for Political and Social Research) Click here for more information
International Financial Statistics (IFS) (DSI Campus Solution) Click here for more information
Intra- Extra-OECD Trade (DSI Campus Solution) Click here for more information
Ivy DB US (Option Metrics) μέσω WRDS Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports Click here for more information
JSTOR (Journals Storage) Click here for more information
MasterFILE Premier (EBSCOhost) Click here for more information
Nexis
OECD Statistics (DSI Campus Solution) Click here for more information
Project Muse Click here for more information
ProQuest Central Click here for more information
Russian Science Citation Index
Social science Citation Index (SSCI) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
Social Science Research Network (SSRN) Click here for more information
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization Click here for more information
UNIDO - United Nations Industrial Development Organisation, Vienna (DSI Campus Solution) Click here for more information
World Statistics (DSI Campus Solution) Click here for more information
WRDS - Wharton Research Data Services Click here for more information
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
Η-βιβλία σχετικά με το θέμα
Η-βιβλίο Πληροφορίες
EBSCO eBook Collection Click here for more information
Elsevier Book Series
Emerald eBook Series Click here for more information
Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2012) Click here for more information