Κοινωνικές επιστήμες

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Προκοπίου, Λούης

prokopiou.louis@ucy.ac.cy +357 2289 2016 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost) Click here for more information
ICPSR Direct (Inter-university Consortium for Political and Social Research) Click here for more information
JSTOR (Journals Storage) Click here for more information
ProQuest Social Science Journals Click here for more information
ProQuest Sociology Click here for more information
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime Click here for more information
Worldwide Political Science Abstracts (ProQuest) Click here for more information
World Development Indicators Click here for more information
Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου-Resource guides Click here for more information
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Ultimate
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
CBCA Complete (ProQuest) Click here for more information
Citation Index (Web of science)
Digital National Security Archive (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
DOAJ - Directory of Open Access Journals Click here for more information
FRANCIS Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports Click here for more information
MasterFILE Premier (EBSCOhost) Click here for more information
Newspaper Source (EBSCOhost) Click here for more information
Regional Business News (EBSCOhost) Click here for more information
European Views of the Americas: 1493-1750 (EBSCOhost) Click here for more information
OxResearch (ProQuest) Click here for more information
Project Muse Click here for more information
ProQuest Central Click here for more information
Russian Science Citation Index
Research Starters - Sociology (EBSCOhost) Click here for more information
Science Publishing Group Click here for more information
ScienceDirect Click here for more information
Scopus
Social science Citation Index (SSCI) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
Γλαύκα Click here for more information
Web of Science
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
ΕΛΙΑΜΕΠ - Μονάδα Πληροφόρησης Διεθνών Σχέσεων Click here for more information
Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Αρχείο ανακοινωθέντων Click here for more information