Πως να βρείτε βιβλία

Η πλειοψηφία των βιβλίων Στατιστικής βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Λεωφ. Λάρανακος 167. Επίσης αριθμός βιβλίων βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σας δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα , αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε, επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια  - δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks) που θα σας βοηθήσου στην περιήγηση.

 

θέση Θέμα
HA1-4737 Στατιστική
HA29-32 Θεωρία και η μέθοδος στατιστικής στις κοινωνικές επιστήμες (Theory and method of social science statistics)
HA36-37 Στατιστική υπηρεσία.  Στατιστικά γραφεία
HA38-39 Εγγραφή των ζωτικής σημασίας γεγονότων.  Ζωτικής σημασίας αρχεία
HA154-4737 Στατιστικά στοιχεία
HA154-155 Παγκόσμια στατιστικά
HA175-473 Κατά περιφέρεια ή χώρα
   
QA273-280 Πιθανότητες. Μαθηματική Στατιστική