Περί του ιστότοπου

Ο υπάρχων ιστότοπος της Βιβλιοθήκης ΠΚ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού είναι το  χρονικό διάστημα Ιούνιος-Οκτώβριος 2011.

Η ανάπτυξη έγινε από τον Ευέλθοντα Προδρόμου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ.