Ψηφιοποίηση διαφανειών (slides) της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Περιγραφή
Έργο ψηφιοποίησης διαφανειών (slides) της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατάσταση
Το έργο ξεκίνησε το 2005 και μέχρι το 2018 ψηφιοποιήθηκαν πέραν των 12000 διαφανειών

Χρονολογία απασχόλησης
2005-2018

Πρόσβαση
Τοπική πρόσβαση (Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων)

Άρθρα από εφημερίδες σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Περιγραφή
Έργο δημιουργίας ψηφιακής βάσης με άρθρα που αφορούν το Κυπριακό από εφημερίδες της περιόδου 1964-1967, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Χρονολογία
2005

Πρόσβαση
Τοπική πρόσβαση (Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων) – Αναμένεται η διάθεση του μέσω της ψηφιακής υποδομής της ΒΠΚ

Αρχεία του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ)

Περιγραφή
Το έργο ξεκίνησε βάσει συμφωνίας που συνήψε τον Ιούνιο του έτους 2006 η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου με το ΣΙΜΑΕ. Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση, οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαχείρισης του υλικού του αρχείου του ΣΙΜΑΕ, καθώς και η διάθεσή του μέσω του διαδικτύου. Κατά το 2010 η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου ακολουθώντας τις δεσμεύσεις της για συνεχή επιμέλεια και συντήρηση της ψηφιακής βάσης, εξέτασε το ενδεχόμενο μεταφοράς του υλικού σε νέο, αναβαθμισμένο λογισμικό.

Κατάσταση
Το υλικό εμπλουτίζεται με κάθε περίπτωση νέου υλικού που διατίθεται στη ΒΠΚ από το ΣΙΜΑΕ και είναι προσβάσιμο σύμφωνα με τους κανόνες που συμφωνούνται από τα δυο μέρη.

Χρονολογία συμφωνίας
2006

Πρόσβαση
Ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/246

Αρχείο «Στέλλας Σουλιώτη»

Βιογραφικό Στέλλας Σουλιώτη

Περιγραφή
Το 2006 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της κ. Στέλλας Σουλιώτη για την δωρεά του αρχείου της κ. Σουλιώτη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το αρχείο αποτελείται από έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί, αντίτυπα εγγράφων που της ανήκουν δυνάμει γνωματεύσεως του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Κρίτωνα Τορναρίτη ημερομηνίας 21 Μαιου 1970 και Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας και από προσωπικά της μνημόνια, σημειώσεις, άλλα έγγραφα ιδιωτικού χαρακτήρα και στοιχεία.

Μετά τον θάνατο της δωρήτριας, το αρχείο μεταβιβάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου και φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την ασφάλεια και την αξιοποίηση του. Η αίθουσα φύλαξης του αρχείου είναι μονίμως κλειδωμένη, με πρόσβαση μόνο από συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα άτομα της Βιβλιοθήκης και σε αυτήν έχουν τοποθετηθεί επιπλέον μέτρα ασφάλειας

Κατάσταση
Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και κας Στέλλας Σουλιώτη, αποκλειστικά και μόνον η ηλεκτρονική μορφή του Αρχείου θα διατίθεται σε ιστορικούς, συγγραφείς, μελετητές και ερευνητές. Η δε ηλεκτρονική μορφή του Αρχείου δεν θα διατίθεται για μελέτη παρά μόνο μετά την συμπλήρωση περιόδου που αρχίζει να υπολογίζεται μετά την συμπλήρωση δέκα χρόνων από το θάνατο της Δωρήτριας, κατόπιν δε τούτου, μετά την συμπλήρωση περιόδου τριάντα χρόνων, σε σχέση με κάθε στοιχείον αυτού, η οποία αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου που έπεται του χρόνου παραγωγής του συγκεκριμένου εγγράφου, χάρτη, ημερολογίου, άλλου στοιχείου ή μέρους του Αρχείου. Η φυσική μορφή του αρχείου δεν θα χρησιμοποιείται για μελέτη παρά μόνο από συγκεκριμένους αξιωματούχους του κράτους, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 6 (ε) της συμφωνίας.

Η Ψηφιοποίηση του Αρχείου Σουλιώτη ξεκίνησε τον Μάϊο 2008 και λόγω του όγκου του υλικού συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι στιγμής, έχουν ψηφιοποιηθεί 278,627 τεκμήρια. Η σάρωση γίνεται σε υψηλή ανάλυση. Ακολούθως το κάθε τεκμήριο εισάγεται σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και αφού τύχει κατάλληλης επεξεργασίας, αποθηκεύεται σε αναζητήσιμη μορφή PDF (PDF/A). Το ψηφιακό αρχείο, φυλάσσεται σε σκληρό δίσκο με περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Χρονολογία συμφωνίας
2006

Πρόσβαση
Χρονολογία πρόσβασης μέρους του υλικού 2022

Αρχείο «Κλαίρης Αγγελίδου»

Βιογραφικό Κλαίρης Αγγελίδου

Περιγραφή
Το αρχείο αποτελείται από 1784 φωτογραφίες, 4957 έγγρραφα αποτελούμενα από 9216 σελίδες, 62 ηχοκασσέτες (112 ψηφιακά τεκμήρια), 29 βιντεοκασέτες και 17 βιβλία, αποτελούμενα αοπ 959 σελίδες, έργα της κας Αγγελίδου

Χρονολογία συμφωνίας
2014

Πρόσβαση
Έχει τύχει επεξεργασίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά του σε ψηφιακή πλατφόρμα για περαιτέρω διάθεση.

Αρχείο Ρήνας Κατσελλή και Λαογραφικού Όμιλου Κερύνειας

Βιογραφικό Ρήνας Κατσελλή

Περιγραφή
Το αρχείο αποτελείται από κείμενα και φωτογραφίες σε 201 ψηφιακούς δίσκους με κύρια θεματολογία την ιστορία και παράδοση, λαογραφία, λογοτεχνία και τον πολιτισμό της κατεχόμενης πόλης της Κερύνειας, που καλύπτουν την περίοδο από το 2000 και μετέπειτα.

Κατάσταση
Το αρχείο έχει καταγραφεί.

Πρόσβαση
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων. Βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά του σε ψηφιακή πλατφόρμα για περαιτέρω διάθεση.

Αρχείο πρωτογενών πηγών συγγραφής της έκδοσης «Βιογραφικόν λεξικόν Κυπρίων, 1800-1920» Αριστείδη Κουδουνάρη

Βιογραφικό Αριστείδη Κουδουνάρη
Κύπριος ερευνητής, ιστοριοδίφης και πρόεδρος της Ιστορικής Εταιρείας Κύπρου Αριστείδης Κουδουνάρης

Περιγραφή
Το 2010 η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου παρέλαβε ως δωρεά, το Αρχείο πρωτογενών πηγών συγγραφής της έκδοσης «Βιογραφικόν λεξικόν Κυπρίων, 1800-1920» του κυρίου Αριστείδη Κουδουνάρη. Το αρχείο αποτελείται από 794 τεκμήρια, κυρίως από υλικό σε χαρτώο υπόστρωμα.

Κατάσταση
Το αρχείο έχει καταγραφεί. Δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία για την επεξεργασία του εν λόγω αρχείου.

Χρονολογία παράδοσης υλικού
2010

Πρόσβαση
Τοπική πρόσβαση (Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων)

Αρχείο «Ευγένιου Μιχαηλίδη»

Κατάσταση
Τον Δεκέμβριο του 2010 το Αρχείο του Ευγένιου Μιχαηλίδη παραδόθηκε στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, το οποίο θα μελετήσει και θα επεξεργαστεί το υλικό, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κου Παντελή Βουτουρή.

Χρονολογία παράδοσης υλικού
2010

Πρόσβαση
Τμήμα ΒΝΕΣ

Επεξεργασία περιοδικών Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου – ΕΛΙΑ

Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι η διάθεση των τευχών των ψηφιοποιημένων περιοδικών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Αρχικά είχαν αγοραστεί 86 σειρές ψηφιοποιημένων περιοδικών συνολικά 211.450 ψηφιοποιημένων σελίδων, οι οποίες διαμερίστηκαν σε τεύχη για καλύτερη οργάνωση και πιο εύκολη πρόσβαση. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε το 2008. Κατά το 2009 το έργο ξαναρχίζει με άλλα 373 περιοδικά. Εντός του 2010, Η αγορά αυτών των τευχών δίνει το δικαίωμα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να τα διαθέτει μέσω διαδικτύου σε όλους τους χρήστες εντός Κύπρου. Η ψηφιοποίηση έγινε από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), ενώ η επαναφορά της αρχικής μορφής των τευχών των περιοδικών πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων της ΒΠΚ.

Κατάσταση
Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των τευχών.

Χρονολογία αγοράς υλικού
2008

Πρόσβαση
Μέσω της Ψηφιακής πλατφόρμας ΛΗΚΥΘΟΣ https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/12942, μόνο στους ερευνητές που βρίσκονται εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Άλλοι ερευνητές μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων για έγκριση και διάθεση του υλικού.

Ερευνητικό πρόγραμμα: Ευρωπαϊκός φιλελληνισμός – Ο Victor Hugo στον ελληνικό κόσμο

Περιγραφή
Το ερευνητικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός : ο Βίκτωρ Ουγκώ στον Ελληνικό Κόσμο, το οποίο έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών. Το πρόγραμμα σκοπεύει να διευρύνει τις γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την πρόσληψη του μεγαλύτερου φιλέλληνα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας δίγλωσσης (ελληνικά-γαλλικά) βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει: α) όλα τα σχετικά με τον Βίκτωρ Ουγκώ άρθρα που δημοσιεύτηκαν στον ελληνόφωνο τύπο της Ελλάδας και της Κύπρου κατά τον 19ο και 20ό αιώνα(≈700), β) όλα τα ποιήματα που γράφτηκαν στα ελληνικά προς τιμήν του (≈80), γ) όλες τις ελεύθερες δικαιωμάτων ελληνικές μεταφράσεις του έργου του (≈80, υπo-βάση «Τιτίκα»), καθώς και σύγχρονα κριτικά σχόλια και μελέτες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ελλαδικής και κυπριακής πρόσληψης.

Η δημιουργία της βάσης υπαγορεύεται αφενός από την ανάγκη αναπαραγωγής των κειμένων σε ψηφιακή μορφή (λόγω της κακής κατάστασης των εγγράφων ή της σπανιότητάς τους) και αφετέρου από την ανάγκη συγκεντρωτικής και κριτικής παρουσίασης του υλικού αυτού (για το οποίο έχει ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει επικάλυψη), ώστε να είναι πλέον διαθέσιμο για περαιτέρω επιστημονική επεξεργασία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Λεβέντη.

Κατάσταση
Κατά το 2010 έγινε αναζήτηση, επεξεργασία και εισαγωγή του σχετικού υλικού στη ψηφιακή βάση. Η συλλογή αριθμεί 673 εγγραφές.

Πρόσβαση
Ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/235

Αρχείου «Αλέξη Θεοδοσιάδη»

Βιογραφικό Αλέξη Θεοδοσιάδη

Περιγραφή
Το 2010 η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου παρέλαβε ως δωρεά, το Αρχείο του αρχιτέκτονα Αλέξη Θεοδοσιάδη (1936-2001) από την αδελφή του κα Μάρω Θεοδοσιάδου.

Το αρχείο αποτελείται από 1808 φωτογραφίες και 4479 διαφάνειες, δημιουργίες του Αρχιτέκτονα. Το 2010 ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση και η καταγραφή της τεκμηρίωσης του φωτογραφικού υλικού.

Πρόσβαση
Τοπική πρόσβαση (Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων)

Αρχείο «Κώστα Ματσούκα»

Περιγραφή
Το 2010 πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού (από διαφάνειες και αρνητικά) κυρίως αρχιτεκτονικού περιεχομένου, το οποίο παραχωρήθηκε από τον κο Κώστα Ματσούκα (Ανώτερο μηχανικό Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Κατάσταση
Ο όγκος του υλικού ανέρχεται στα 2017 τεκμήρια.

Χρονολογία έργου
2010

Πρόσβαση
Τοπική πρόσβαση (Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων)

Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Περιγραφή
Το 2008 ξεκίνησε η προσπάθεια συγκέντρωσης υλικού και δημιουργίας Ηλεκτρονικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατάσταση
Μέχρι τον Μάιο του 2019 έχουν συγκεντρωθεί 540 διατριβές

Πρόσβαση
Ψηφιακή υποδομή της ΒΠΚ ΓΝΩΣΙΣ https://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/25056

Δημιουργία βάσης δεδομένων με την ενδοπανεπιστημιακή παραγωγή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ΕΝΔΟ-INTRA.

Περιγραφή
Εσωτερικό έργο ΕΝΔΟ που ανέλαβε να ολοκληρώσει η ΒΠΚ στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς προς την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η καταγραφή όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΚ και η δημιουργία βάσης δεδομένων στην οποία θα περιληφθούν όλες αυτές οι δημοσιεύσεις. Για τον εντοπισμό των δημοσιεύσεων γίνεται αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων στις οποίες η ΒΠΚ είναι συνδρομητής, καθώς επίσης και στο Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ), στον οποίο περιλαμβάνεται και το κατάλογος της ΒΠΚ. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο πρακτικών εφαρμογών της διακήρυξης του Βερολίνου για την «Ανοιχτή πρόσβαση» στην επιστημονική πληροφόρηση, που υιοθέτησε η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης (Πρακτικά Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 23/2008 5 Νοεμβρίου 2008, θέμα 3.1.1.1).

Κατάσταση
Μέχρι τον Μάιο του 2019 η συλλογή αριθμεί 10475

Πρόσβαση
Η συλλογή είναι προσβάσιμη από τη ψηφιακή πλατφόρμα «ΓΝΩΣΙΣ» https://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/25053

ΕΒΙΒΑ (Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Βάση)

Περιγραφή
Η Eλληνική BIβλιοθηκονομική BAση (ΕΒΙΒΑ) αποτελείται απο υλικό που αφορά τις επιστήμες της βιβλιοθηκονομίας, αρχειονομίας, μουσειολογίας και της επιστήμης της πληροφόρησης.

Η χρονική περίοδος που καλύπτει είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα.

Στη Βάση μπορεί κανείς να βρει υλικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που έχει δημοσιευτεί σε Ελλάδα και Κύπρο, υλικό που έχει δημοσιευτεί από Ελλαδίτες και Κύπριους στο εξωτερικό, καθώς και υλικό που πιθανόν να έχει άμεση σχέση με τις δυο χώρες.

Κατάσταση
Μέχρι τον Μάιο του 2019, η συλλογή αριθμεί 3662 τεκμήρια

Χρονολογία έναρξης έργου
2006

Πρόσβαση
Η συλλογή είναι προσβάσιμη από τη ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ στο σύνδεσμο https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/288

Αρχείο Στέλιου Κυριακίδη

Βιογραφικό
Ο Στέλιος Κυριακίδης υπήρξε Κύπριος αθλητής, δρομέας ημιαντοχής και αντοχής και μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας στίβου. Έμεινε γνωστός για την μεγάλη νίκη του στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946 που την εποχή εκείνη ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Ήταν ο πρώτος αθλητής εκτός Αμερικής-Καναδά που νίκησε στον Μαραθώνιο της Βοστώνης και ο πρώτος που χρησιμοποίησε χρονομετρητή χειρός.

Περιγραφή
Το αρχείο του περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο υλικό αποτελούμενο από αυθεντικά γράμματα, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων, ποιήματα, σκίτσα, φωτογραφίες των μετάλλων, κύπελα και διπλώματα, προσωπικές χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με την διοργάνωση του ATHENS Marathon από το 1955 – 1980 και άλλα πολλά ενδιαφέροντα ντοκουμέντα από το 1931 μέχρι σήμερα, αυθεντικές εφημερίδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ενωμένο Βασίλειο από τις αρχές της δεκαετίας του 30 μέχρι το 1987, βιβλία και περιοδικά που αναφέρονται στον Στέλιο Κυριακίδη, αντίγραφα 10 ντοκιμαντέρ και μερικών συνεντεύξεων στη τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένου του ντοκιμαντέρ του NBC που έγινε το 2004 και κέρδισε το EMMY AWARD ως την καλύτερη αθλητική ιστορία του έτους, υλικό και εφημερίδες αναφορικά με τον Χρίστο Βαρτζάκη που έτρεχε με τον Στέλιο Κυριακίδη από το 1929 μέχρι τα 92 του.

Κατάσταση
Το αρχείο έχει καταγραφεί και βρίσκεται υπο εξέλιξη η δημιουργία της ψηφιακής συλλογής.

Πρόσβαση
Η συλλογή είναι προσβάσιμη από τη ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ στο σύνδεσμο https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/23495

Αρχείο Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου

Περιγραφή
Η «Συλλογή» αποτελείται από: 1) Περιοδικό «Γεωγραφικά Χρονικά» Τεύχη 1-31 (596 αντίτυπα) και 5 δεμένοι τόμοι (τεύχη 1-26) 2) 33 άτλαντες 3) 24 βιβλία 4) 20 εκδόσεις του ΓΟΚ ( 444 βιβλία και 680 ανάτυπα των Γεωγραφικών Χρονικών) 5) περίπου 500 χάρτες

Χρονολογία
Yπογραφή συμφωνίας 2018

Κατάσταση
Φιλοξενία φυσικής μορφής υλικού για περίοδο πενταετίας και αναμένεται ψηφιοποίηση του περιοδικού Γεωγραφικά Χρονικά (31).

Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου

Περιγραφή
Το αρχειακό υλικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ψηφιοποίηση, χρήση και αξιοποίηση του από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πλούσιο και μοναδικό στο είδος του αρχειακό υλικό το οποίο διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου αποτελείται από κώδικες και χειρόγραφους τόμους.

Κατάσταση
Σε εξέλιξη

Χρονολογία Συμφωνίας
2017

Πρόσβαση
Η ψηφιακή μορφή του Αρχείου διατίθεται σε ανοικτή πρόσβαση μέσω της ψηφιακής υποδομής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/22731.

Αρχείο Λεύκιου Ζαφειρίου

Βιογραφικό Λεύκιου Ζαφειρίου

Περιγραφή
Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία και συγκεκριμένα επιστολές αξιόλογων ανθρώπων του πολιτισμού, των γραμμάτων και τεχνών. Επίσης περιλαμβάνει σημαντικό φωτογραφικό υλικό που αποτελείται από φωτογραφίες συγγραφέων καθώς και φωτογραφικό υλικό από την κατεχόμενη Κύπρο. Το αρχείο καλύπτει τη χρονολογική περίοδο κατά προσέγγιση 2004-2006 (φωτογραφικό υλικό από την κατεχόμενη Κύπρο) και αποσπασματικά αλληλογραφία προηγούμενων δεκαετιών και δημιουργήθηκε κατά τις δραστηριότητες του κατόχου ως συγγραφέας.

Κατάσταση
Σε εξέλιξη

Χρονολογία συμφωνίας
2018

Πρόσβαση
Κλειστή πρόσβαση λόγω επεξεργασίας του υλικού

Αρχείο Γιώργου Βασιλείου

Βιογραφικό Γιώργου Βασιλείου

Περιγραφή
Το αρχείο του αποτελείται κυρίως από δημοσιεύματα τύπου και έγγραφα από την εποχή που ο κ. Βασιλείου ήταν πρόεδρος και διαπραγματευτής για την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.. Τα έγγραφα και τα δημοσιεύματα αφορούν το Κυπριακό (και τις σχέσεις της Κύπρου με διάφορες χώρες) καθώς και την ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατάσταση
Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Αρχείο Γλαύκου Κληρίδη

Βιογραφικό Γλαύκου Κληρίδη

Περιγραφή
Στα πλαίσια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ίδρυμα Κώστας και Ρίτα Σεβέρη, μέρος από το προσωπικό φωτογραφικό αρχείο του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ψηφιοποιήθηκε από το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων. Το αρχείο αποτελείται από 7500 φωτογραφίες από την πολιτική δράση του Γλαύκου Κληρίδη.

Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλου του υλικού. Αναμένεται σύντομα η ανάρτηση του στη ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ

Συλλογή ερευνητικού κέντρου Κώστα και Ρίτας Σεβέρη

Περιγραφή
Το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη διαθέτει πλούσιο και μοναδικό στο είδος του αρχειακό υλικό το οποίο αποτελείται από φωτογραφίες, ημερολόγια, οδοιπορικά ταξιδιωτών σε Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και επιστημονικά άρθρα, χειρόγραφα, επιστολές, πληροφορίες για καλλιτέχνες, κ.ά., τα οποία μέσω της Συμφωνίας Συνεργασίας που υπογράφηκε (μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη) θα μπορέσουν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν άμεσα από κάθε ενδιαφερόμενο. Η θεματολογία του αρχείου σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου αποτελεί ήδη σημαντική πηγή πληροφόρησης για μελέτη και έρευνα από ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία από τώρα και στο εξής θα μπορέσει να διατεθεί και εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής της μορφής.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία και υποδομή την οποία διαθέτει η Βιβλιοθήκη του σε θέματα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αρχείων, παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή προς στήριξη και υλοποίηση του έργου από το εξειδικευμένο προσωπικό (Αρχειονόμους/Βιβλιοθηκονόμους) των δύο μερών.

Χρόνος υπογραφής συμφωνίας
2015

Πρόσβαση
Η δημιουργηθείσα ψηφιακή συλλογή του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη θα καταχωρείται και διατίθεται σταδιακά μέσω της ψηφιακής βάση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου «ΛΗΚΥΘΟΣ» (ΛΗμματολόγιο ΚΥπριακών Θεματικά Οργανωμένων Συλλογών). Την καταχώρηση του υλικού στη ψηφιακή υποδομή πραγματοποιεί Βιβλιοθηκονόμος από το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτα Σεβέρη.

Σύνδεσμος πρόσβασης https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/14468

Παλαίτυπα ΒΠΚ

Περιγραφή
Στη συλλογή Παλαιτύπων της ΒΠΚ, φιλοξενούνται βιβλία που βρίσκονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατάσταση
Υπό εξέλιξη

Πρόσβαση
Ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ στο σύνδεσμο https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/5743

Βιβλία τυπωμένα στην Κύπρο από το 1869

Περιγραφή
Κατά την επίσκεψη και απασχόληση του ομότιμου καθηγητή κου Χρήστου Λούκο, έχει παραδοθεί προς το γραφείο κατάλογος με Βιβλία τυπωμένα στην Κύπρο απο το 1869 και έγινε προσπάθεια για ανεύρεση και ψηφιοποίηση όσων δεν είναι ήδη ψηφιοποιημένα. Στα πλαίσια του έργου αυτού, έγινε επικοινωνία και με τη Βρετανική Βιβλιοθήκη όπου εντοπίστηκαν μερικά. Λόγω υψηλού κόστους δεν έγινε κατορθωτή η αγορά των ψηφιοποιημένων σελίδων.

Κατάσταση
Καταγραφή και βιβλιογραφικές αναφορές για 88 βιβλία

Χρονολογία ενασχόλησης
2014

Πρόσβαση
Ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ στο σύνδεσμο https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/6541

Η Κύπρος μέσα απο εικονογραφίες του 19ου αιώνα απο τη συλλογή της ΒΠΚ

Περιγραφή
Στη συλλογή, φιλοξενούνται εικονογραφίες που βρίσκονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατάσταση
Υπό εξέλιξη

Πρόσβαση
Ψηφιακή πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ στο σύνδεσμο https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/5617

Αρχείο Νίκου Φαλά

Βιογραφικό
Ο Νίκος Φαλάς υπήρξε συλλέκτης υλικού που αφορούσε το κατεχόμενο χωριό Ριζοκάρπασο και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας.

Περιγραφή
Το αρχείο του αποτελείται από Εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια-έντυπα, έγγραφα, φωτογραφίες, γκραβούρες, ηχογραφημένες και οπτικογραφημένες κασέτες και εκατοντάδες άλλα στοιχεία για τη Χερσόνησο της Καρπασίας, τους εγκλωβισμένους τον Απόστολο Ανδρέα κλπ., καθώς και βιβλία για την Καρπασία ή Καρπασιτών συγγραφέων και καλύπτει τη χρονολογική περίοδο 1927-2016.

Κατάσταση
Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Αρχείο Δημήτρης Δασκαλόπουλος

Βιογραφικό
Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος είναι Έλληνας ποιητής, κριτικός και λογοτέχνης.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε επί σειρά ετών στην Εθνική Τράπεζα. Μαζί με την Μαρία Στασινοπούλου κατείχε πλούσια βιβλιοθήκη η οποία αγοράστηκε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περιγραφή
Η συλλογή αποτελείται από πλήρεις σειρές 154 περιοδικών και 8.000 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας. Στις 9 Νοεμβρίου 2006 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατάσταση
Το υλικό ψηφιοποιήθηκε σε μορφή Tiff, τον Ιούλιο του 2012. Η συλλογή αποτελείται από συνολικά 317 τεκμήρια, τα οποία έχουν χωριστεί σε τύπο (1-76/103 τεκμήρια λόγω των συνημμένων) και έγγραφα (1-112/214 τεκμήρια λόγω συνημμένων). Το υλικό αυτό έχει προέλθει από σημειώματα που υπήρχαν μέσα στα βιβλία που είχε στην κατοχή του και τα οποία αγοράστηκαν από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόσβαση
Το αρχείο έχει τοποθετηθεί σε αντιόξινες θήκες και ειδικό κουτί για προληπτική συντήρηση και φυλάσσεται στο Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων.

Περιοδικό Archaeologia Cypria (Κυπριακή Αρχαιολογία)

Επιστημονική επετηρίδα έκδοση του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ). Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε το 1985 και ακολούθησαν άλλοι πέντε (1990, 1994, 2001, 2007 και 2012).

Περιοδικό Οφέλτης (Όμιλος Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου)

Το 2002 ο Όμιλος Αρχαιολογίας απέκτησε όργανο έκφρασης, το περιοδικό «ΟΦΕΛΤΗΣ», το οποίο περιέχει άρθρα που έχουν γραφεί από φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από ταξίδια, εκδρομές και ανασκαφές.

Computer Based Learning in Science (CBLIS)

Περιγραφή
Φιλοξενία και προβολή των πρακτικών των συνεδρίων του Computer Based Learning in Science (CBLIS)

Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε.

Χρόνος ενασχόλησης
2014

Πρόσβαση
Πρόσβαση από ψηφιακή υποδομή ΛΗΚΥΘΟΣ στο σύνδεσμο https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/14472

Αρχείο Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων

Περιγραφή
Σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλαβε και προχώρησε σε Ψηφιοποίηση, επεξεργασία μέσω οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και δημιουργία pdf σε 2807 εγγράφων του Αρχείου Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων του Ερυθρού Σταυρού.

Πρόκειται για τα επίσημα αρχεία για τους αιχμαλώτους και αγνοούμενους της Τουρκικής εισβολής του 1974, τα οποία έχουν παραδοθεί στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό

Χρόνος συμφωνίας
2013

Πρόσβαση
Το υλικό έχει παραδοθεί και είναι προσβάσιμο από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό

Αρχείο Βρετανού Στρατιωτικού

Η συλλογή αυτή ανήκε σε έναν άγνωστο αποθανόντα παλαίμαχο στρατιωτικό, ο οποίος υπηρέτησε κατά την περίοδο 1955‐1959 στην Κύπρο και ο οποίος φαίνεται ότι είχε πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα της εποχής. Τα έγγραφα της συλλογής έπεσαν στα χέρια μιας Ιρλανδής, η οποία απέκτησε το σπίτι του στρατιωτικού στο Δουβλίνο μετά το θάνατο του. Ευτυχώς, η γυναίκα που ανακάλυψε τα έγγραφα αναγνώρισε την αξία τους και αποφάσισε να τα δώσει κάπου ώστε να αξιοποιηθούν. Μέσω του διαδικτύου εντόπισε την ιστοσελίδα της ΒΠΚ και αφού είδε ότι ασχολείται με το θέμα, έστειλε τα έγγραφα ταχυδρομικώς μέσα σε ένα πακέτο. Το όλο θέμα έκανε αίσθηση και έτυχε δημοσιότητας σε Ελλάδα και Κύπρο (Μιχαηλίδης, 2009; Τζάνη, 2009).

Η συλλογή περιλαμβάνει 152 έγγραφα της εποχής, προκηρύξεις της ΕΟΚΑ, φυλλάδια, προπαγανδιστικά φυλλάδια των Βρετανών κ.ά. Τα έγγραφα έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουν τύχει της κατάλληλης επεξεργασίας και τεκμηρίωσης με τη βοήθεια επιστημόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενσωματώθηκαν στη βάση με τα «Αρχεία της Ιστορικής Περιόδου 1955‐1960».

Πρόσβαση
Ψηφιακή Πλατφόρμα ΛΗΚΥΘΟΣ https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/250

Αρχείο Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ)

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει στόχο την ανάληψη, οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών σχετικών με την ιστορία, την γλώσσα και την λαογραφία της Κύπρου.

Περιγραφή
Το αρχείο του αποτελείται απο

  • Αρχείο Παλαιών πολεμιστών
    Περιλαμβάνει 335 ηχοκασέτες με συνεντεύξεις και χειρόγραφα βετεράνων κυρίως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, των πολεμιστών του Α΄ Παγκοσμίου και των Βαλκανικών Πολέμων.
  • Αρχείο Προφορικής παράδοσης
    Περιλαμβάνει 5623 ηχοκασέτες με συνεντεύξεις από ηλικιωμένα κυρίως άτομα, 3021 φωτογραφίες και άλλο έντυπο υλικό όπως τον κατάλογο των απολυθέντων από τους τούρκους αιχμαλώτων του 1974 και υλικό που αναφέρεται κυρίως στις κατεχόμενες κοινότητες της Κύπρου.
  • Λαογραφικό αρχείο
    Περιλαμβάνει 961 CD-ROMs με συνεντεύξεις, διηγήσεις, ποιήματα και τραγούδια που συλλέχθηκαν την περίοδο 1960-1994 και 200 τόμους χειρογράφων.

Πρόσβαση
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών – Τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του έργου ανήκουν στο ΚΕΕ το οποίο είναι ο κάτοχος των ψηφιακών αρχείων. Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου δόθηκε δικαίωμα χρήσης σε αντιπροσωπευτικό επιλεγμένο δείγμα εγγραφών, το οποίο βρίσκεται στη ψηφιακή υποδομή ΛΗΚΥΘΟΣ: .

Cyprus Heritage Gazetteer project

Περιγραφή
Κατά το 2011 το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζήτησε από τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου τη συμβολή της στη δημιουργία αναζητήσιμης μορφής του ψηφιοποιημένου εντύπου «A complete gazetteer of Cyprus». Την ψηφιοποίηση ανέλαβε το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων, το οποίο διαπίστωσε τη χαμηλής ποιότητας αρχική ψηφιοποιημένη μορφή και κατ’ επέκταση την αδυναμία μετατροπής από την παρούσα μορφή σε αναζητήσιμη μορφή. Για τον λόγο αυτό προχώρησε εκ νέου στην σάρωση και επεξεργασία των ψηφιακών τεκμηρίων μέσω λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μετά απο επικοινωνία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας χρειάστηκε να γίνει περεταίρω επεξεργασία στο ψηφιοποιημένο έντυπο «A complete gazetteer of Cyprus». Δημιουργήθηκε excel αρχείο και έγιναν διορθώσεις λαθών που υπήρχαν στις 1505 σελίδες του αρχείου.

Κατάσταση
Το έργο ολοκληρώθηκε το 2012 και παραδόθηκε για χρήση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Περίοδος απασχόλησης
2011-2012

Αρχείο Σάββα Λοιζίδη

Βιογραφικό
Ο Σάββας Λοϊζίδης ήταν ελληνοκύπριος εγκατεστημένος στην Αθήνα μετά την εξορία του από τις Βρετανικές δυνάμεις για την συμμετοχή του στα Οκτωβριανά επεισόδια του 1931 . Ήταν από τους πρωτεργάτες για την οργάνωση της ΕΟΚΑ και ήταν και ο σύνδεσμος της οργάνωσης με τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξανδρο Παπάγο. Το 1955 ο Λοϊζίδης εκλέχθηκε βουλευτής Αθηνών με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Υπηρέτησε και ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ αγωνιζόμενος πάντα για την δικαίωση της ιδιαίτερης του πατρίδας

Περιγραφή
Το Οκτώβριο του 2005 σε Επιστημονικό Συνέδριο με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η κόρη του πολιτικού Σάββα Λοϊζίδη δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το αρχείο του πατέρα της.

Το αρχείο του Λοϊζίδη αποτελείται από σπάνια έγγραφα και αλληλογραφία μεταξύ του ίδιου και των Μακαρίου και Γρίβα. Περιλαμβάνει επίσης σπάνιες φωτογραφίες από την πολιτική δράση του Λοϊζίδη αλλά και φολκλορικές φωτογραφίες της εποχής εκείνες από Ελλάδα, Κύπρο και αλλού.

Κατάσταση
Τα έγγραφα βρίσκονται αυτή την στιγμή υπό επεξεργασία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αναμένεται η παράδοση τους στην ΒΠΚ για ψηφιοποίηση και ένταξη τους στην βάση με τα «Αρχεία της Ιστορικής Περιόδου 1950-1960».

Χρονολογία
2005

Οργάνωση Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ) του Δημοκρατικού Συναγερμού

Περιγραφή
Υπογράφηκε συμφωνία υλοποίησης Έργου, μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ) του Δημοκρατικού Συναγερμού, για συνεργασία στο σχεδιασμό, την ψηφιοποίηση και την περαιτέρω διαχείριση και διάθεση αρχειακού υλικού το οποίο συνδέεται με τη δράση του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) καθώς και των σημαντικών προσωπικοτήτων που συνδέονται με τον ΔΗΣΥ, και κατ’ επέκταση με την πολιτική ιστορία της Κύπρου.

Κατάσταση
Σε εξέλιξη

Περίοδος απασχόλησης
2016

Συλλογή ΠΟΤ (Παγκύπρια οργάνωση τυφλών)

Περιγραφή
Δημιουργία καταλόγου με το υλικό της στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα ΑΒΕΚΤ5.5.

Συνολικά καταχωρήθηκαν 2614 ομιλούντα βιβλία, 198 βιβλία και 22 τίτλους περιοδικών που αναφέρονται σε τυφλούς και 350 έντυπα σε μορφή Braille.

Περίοδος απασχόλησης
2004-2005

Πρόσβαση
Το υλικό είναι προσβάσιμο από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Αρχείο «Δρ. Κυριάκου Νικολάου και Δρ. Ινώ Μιχαηλίδου-Νικολάου»

Περιγραφή
Το αρχείο, το οποίο βρίσκεται στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας και περιέχει φωτογραφίες, φιλμ, διαφάνειες, καρτέλες, σημειώσεις και επιστημονική αλληλογραφία.

Περίπου 934 έκτυπα επιγραφών, φωτογραφίες επιγραφών και τα αρνητικά τους, δελτία, καθώς και διαφάνειες, θα συμπεριληφθούν στην επιγραφική συλλογή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε το 2013 υπό την επωνυμία «Εργαστήριο Επιγραφικής Ινώ Νικολάου».

Περίοδος απασχόλησης
2016-2017

Πρόσβαση
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Ψηφιοποίηση Αρχείου Δώρου Άλαστου (Εύδωρου Γεωργιάδη)

Ψηφιοποίηση 823 τεκμηρίων από το προσωπικό αρχείο του συγγραφέα ιστορικών και πολιτικών μελετών, δημοσιογράφου, θεατρικού συγγραφέα και ποιητή Εύδωρου Ιωαννίδη (Δώρος Άλαστος), το οποίο περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα κείμενα, καθώς και δύο φωτογραφίες του. Περιέχει επιστολές, ποιητικά και θεατρικά σχεδιάσματα, διαλέξεις και αποκόμματα εφημερίδων. Το αρχείο δωρίστηκε από την σύζυγό του Νάνσυ Ιωαννίδου το 2002.

Χάρτες του Kitchener

Περιγραφή
Παραχώρηση των εικόνων των χαρτών της Κύπρου, που δημιουργήθηκαν από τον H.H. Kitchener το 1885 για χρήση για ερευνητικούς σκοπούς.

Χρονολογία παραχώρησης
2011

Πρόσβαση
Τοπική πρόσβαση (Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων), κατόπιν συνεννόησης

Συλλογή Tietze

Περιγραφή
Αγορά βιβλίων και άλλου υλικού από την προσωπική συλλογή του Prof. Andrea Tietze. Η θεματολογία των βιβλίων ποικίλει. Στη συλλογή περιλαμβάνονται κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή λεξικού. Στη συλλογή του βρέθηκαν postcards τα οποία μετά από αίτημα της θυγατέρας του έχουν επιστραφεί στην ίδια στη φυσική τους μορφή.

Χρονολογία συμφωνίας
1992 & 9/2015

Κατάσταση
Η συλλογή βιβλίων έχει ενσωματωθεί στην υπόλοιπη συλλογή της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συλλογή καρτών (47,489 τεκμήρια) έχει ψηφιοποιηθεί και παραδοθεί στη ψηφιακή της μορφή στην θυγατέρα του καθηγητή Tietze.

Πρόσβαση
Ενιαία συλλογή υλικού Βιβλιοθήκης

Αρχείο Ανδρέα Κάραγιαν

Περιγραφή
Πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό που δώρισε ο Ανδρέας Κάραγιαν, που δεν αφορά το έργο του.

Χρόνος ενασχόλησης
2010

Πρόσβαση
Κλειστή πρόσβαση λόγω Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αρχείο αυτογράφων του συγγραφέα Νίκου Νικολαΐδη

Περιγραφή
Πρόκειται για 22 χειρόγραφα και 3 δακτυλογραφημένα κείμενα του κύπριου συγγραφέα Νίκου Νικολαΐδη που αγοράστηκαν από τον καθηγητή Μιχάλη Πιερή, ως Διευθυντή του προγράμματος Αρχείο Κυπριακής Γραμματείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Χρονολογία αγοράς
2002

Πρόσβαση
Το αρχείο βρίσκεται στο Τμήμα ΒΝΕΣ

Αρχείο Dr Heinz A Richter

Περιγραφή
Το αρχειακό υλικο αποτελείται από τεκμήρια που παράχθηκαν κατά τη δραστηριότητα του δωρητή ως καθηγητής/ερευνητής σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος και της Κύπρου και καλύπτει την περίοδο από covers μεταξύ 1900 – 2016.

Κατάσταση
Παράδοση μετα θάνατον

Χρόνος υπογραφής συμφωνίας
2016 – 2017

Χειρόγραφες αφιερώσεις στη συλλογή βιβλίων του ζεύγους Τατιάνας και Ροζερ Μιλλιέξ

Περιγραφή
Η Βιβλιοθήκη, με τη μεσολάβηση του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, πέτυχε το 2006 να αποκτήσει την πολύ σημαντική συλλογή βιβλίων και περιοδικών της Τατιάνας και του Ροζιέ Μιλλιέξ.

Η συμφωνία για την απόκτηση της συλλογής έγινε με τον ίδιο τον Ρ. Μιλλιέξ, όσο αυτός βρισκόταν εν ζωή, και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα παιδιά του και νόμιμους κληρονόμους του, Magali και Jean-Michel Milliex, λίγους μόλις μήνες μετά το θάνατό του. Τα παιδιά του εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν είναι μόνο ένας απόλυτα ενδεδειγμένος θεματοφύλακας της μνήμης δύο ανθρώπων άρρηκτα συνδεδεμένων με τα γαλλο-κυπριακά γράμματα, αλλά αποτελεί και εγγύηση βιβλιοθηκονομικής και επιστημονικής ανάδειξης της συλλογής.

Η συλλογή περιλαμβάνει περίπου 3000 τόμους (μονογραφίες και περιοδικά), ενώ εκτός από επιστημονική, έχει και μεγάλη συμβολική και συλλεκτική αξία. Εκατοντάδες βιβλία φέρουν ιδιόχειρες αφιερώσεις προς τους Μιλλιέξ, από σημαντικούς Έλληνες, αλλά και ξένους διανοούμενους. Τα τεκμήρια αυτά φανερώνουν το λαμπρό δίκτυο γνωριμιών του ζεύγους με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, όπως και τον θερμό χαρακτήρα των φιλικών σχέσεων που είχαν αναπτύξει στον ελληνόφωνο χώρο. Περίοπτη θέση στη συλλογή κατέχουν τριάντα δύο βιβλία που φέρουν προσωπική αφιέρωση από τον Γιάννη Ρίτσο.

Χρονολογία
2006

Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε

Πρόσβαση
https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/253