Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, ώρα 15:30, θα επισκεφτεί τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου η κα Lilyana Pavlova, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Απολογούμαστε για οποιαδήποτε θόρυβο που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των δηλώσεων στα ΜΜΕ.