Την Τετάρτη  05 Ιουλίου 2023, από τις 09:30 μέχρι τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του συστήματος Βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες η πρόσβαση θα είναι αδύνατη.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του πιο πάνω χρονικού διαστήματος.