Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιεί το υλικό και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είτε ως μέλος, αποκτώντας την κάρτα Βιβλιοθήκης και έχοντας το δικαίωμα δανεισμού είτε ως χρήστης χωρίς δικαίωμα δανεισμού, αρκεί να πληροί τις υποχρεώσεις του ως προς τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Εξωτερικοί χρήστες

Πρόσωπα που δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εισέρχονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης με σκοπό τη χρήση του υλικού της, χωρίς να μπορούν να το δανειστούν, καθώς και των υπηρεσιών της, όπου αυτές δεν απαιτούν τη χρήση της κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης. Εξωτερικοί χρήστες μπορούν να αποκτήσουν την κάρτα Βιβλιοθήκης και να έχουν το δικαίωμα δανεισμού ως εξωτερικά μέλη.

Εξωτερικά μέλη

  • Πρόσωπα που δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχουν αποκτήσει την Κάρτα Βιβλιοθήκης με δικαίωμα δανεισμού. Εξωτερικοί χρήστες που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποκτήσουν την Κάρτα Βιβλιοθήκης, απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κόστος έκδοσης της Κάρτας είναι €12,00. Το κόστος της συνδρομής είναι σύμφωνα με το είδος της συνδρομής (μέλους, οικογενειακή, ομαδική) και τη διάρκεια της (μονοετής, διετής, τριετής). Το κόστος έκδοσης της Κάρτας και της συνδρομής καταβάλλονται κατά την ώρα της εγγραφής. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού γίνεται εντός των επόμενων 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποκτήσουν την Κάρτα Βιβλιοθήκης μόνο για χρήση των χώρων και των υπηρεσιών της πλην του δανεισμού, π.χ. φωτοτύπηση/εκτύπωση, μπορούν να υποβάλλουν την Αίτησης Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους, επιλέγοντας απόκτηση μονο κάρτα μέλους (χωρίς συνδρομή).

  • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορουν να παραμείνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, ως εξωτερικά μέλη,  υποβάλλοντας  την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής/Ανανέωσης Εξωτερικού Μέλους  για έκδοση νέας κάρτα μέλους. Η έκδοση της κάρτας είναι €12,00. Το κόστος της συνδρομής για το πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους είναι δωρεάν και 50% έκπτωση για τα επόμενα δύο χρόνια.
  • Φοιτητές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ανοικτό Πανεπι-στήμιο, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick και Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, υποβάλλοντας αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός τους. Οι αιτητές αποκτούν την ιδιότητα εξωτερικού μέλους μετά την έγκριση της αίτησής τους και μπορούν να δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζοντας την ταυτότητα  Βιβλιοθήκης του δικού τους Ιδρύματος. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Βιβλιοθηκών των πιο πάνω Ιδρυμάτων. Βάσει της ίδιας συμφωνίας φοιτητές του Πανεπι-στημίου Κύπρου μπορούν να γίνουν μέλη των Βιβλιοθηκών των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων.

Χρήση της κάρτας Βιβλιοθήκης

  • Είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη (η είσοδος/έξοδο είναι ελεγχόμενη με την χρήση κάρτας).
  • Μπορείτε να δανειστείτε βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό (δίσκους, CD, κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, DVD, κ.τ.λ.).
  • Είναι απαραίτητη για  τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων αφού φορτιστεί μέσω του μηχανήματος πίστωσης.
  • Κράτηση Δωματίων Ομαδικής Μελέτης και χρήση Θυρίδων Φύλαξης.

Η κάρτα Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Παρακαλείστε κάθε φορά που επισκέπτεστε τη Βιβλιοθήκη να φέρετε την κάρτα Βιβλιοθήκης και εξωτερικοί χρήστες μη μέλη να φέρετε ένα επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας όπως δελτίο ταυτότητας,  διαβατήριο, άδεια οδήγησης,  πανεπιστημιακή ταυτότητα, ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό.

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας

Όλα τα μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στη Βιβλιοθήκη κάθε αλλαγή  στη διεύθυνσή τους, ταχυδρομική και ηλεκτρονική καθώς και στον αριθμό τηλεφώνου.

Τι μπορώ να δανειστώ;

Μπορείτε να δανειστείτε οποιοδήποτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη, υπό τον όρο ότι δεν φέρει το κόκκινο στρογγυλό αυτοκόλλητο, το οποίο δηλώνει ότι το συγκεκριμένο δεν δανείζεται.
Βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού δανείζονται υπό περιορισμό.

Μέχρι πόσα βιβλία ή άλλο υλικό μπορώ να δανειστώ;

Ο αριθμός των βιβλίων ή άλλο υλικό που μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα δανεισμένα και η διάρκεια δανεισμού ανά τεκμήριο εξαρτάται από το είδος της συνδρομής σας.

Ανανέωση δανεισμού

Μπορείτε να ανανεώσετε τη διάρκεια δανεισμού των τεκμηρίων που είναι δανεισμένα στο όνομα σας, έως και δύο φορές, μέχρι και την ημέρα της επιστροφής τους εφόσον είναι κανονικού δανεισμού και δεν έχουν κρατηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσω του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης, επιλέγοντας «Σύνδεση ΠΚ» / «UCY Login».  Ανανέωση σε εκπρόθεσμο υλικό δεν μπορεί να γίνει μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση αποτείνεστε στο  Γραφείο  Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, παρουσιάζοντας την πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα Βιβλιοθήκης και τακτοποιώντας τις οφειλές σας προς τη Βιβλιοθήκη.

Για βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού (RBR) καθώς και βιβλία που δεν ανήκουν στη συλλογή κανονικού δανεισμού δεν μπορείτε να κάνετε ανανέωση.

Κράτηση υλικού

Αν το υλικό που ζητάτε είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο χρήστη, μπορείτε να κάνετε κράτηση, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα αντίτυπα που να είναι διαθέσιμα. Κράτηση μπορείτε να κάνετε στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Όταν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το τεκμήριο που έχετε κρατήσει και είστε η/ο επόμενη/ος στη σειρά προτεραιότητας, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς για να το παραλάβετε από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Αν δεν το ζητήσετε εντός μιας εβδομάδας από την επι-στροφή του, τότε το βιβλίο επιστρέφει στο ράφι και χάνετε τη σειρά προτεραιότητας.

Για υλικό που έχει κρατηθεί από περισσότερους από δύο χρήστες η περίοδος δανεισμού του περιορίζεται σε 7 μέρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Για υλικό που βρίσκεται στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού (ένδειξη “RBR” στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης) δεν μπορεί να γίνει κράτηση.

Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού

Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού συνεπάγεται επιβολή προστίμου και στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και ανανέωσης μέχρι την εξόφλησή του.
€0,40 ημερησίως για υλικό κανονικού δανεισμού
€0,40 ανά ώρα για υλικό της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού.

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης υπάρχουν Η/Υ, οι οποίοι προορίζονται για χρήση που εμπίπτει στο ρόλο της, δηλαδή για αναζήτηση στον κατάλογο και για χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων, κτλ.) ή άλλων υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται μέσω της   ιστοσελίδας της.

Η χρήση των Η/Υ της Βιβλιοθήκης για προσωπικούς σκοπούς δεν απαγορεύεται, ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει:

  • να γίνεται με τρόπο που δεν παρενοχλεί ή προκαλεί άλλους χρήστες ή προσωπικό της Βιβλιοθήκης και
  • να παραχωρείται ο υπολογιστής σε άλλο χρήστη που επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει για σκοπούς έρευνας.

Χρήση του φορητού σας υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φορητό υπολογιστή στους χώρους της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει όμως να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ώστε να μην ενοχλούνται άλλοι χρήστες.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Οι Η/Υ, οι οποίοι βρίσκονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δικός σας φορητό υπολογιστή για σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθύνεστε στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.

Wi-Fi

Εξωτερικοί χρήστες (μέλη και μη μέλη) μπορούν να συνδεθούν με το ucywifi επιλέγοντας απο τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων μέσα απο τις ρυθμίσεις δικτύου της κινητής συσκευής τους (υπολογιστή, iphone κ.α.) το δίκτυο ucywifi-guest και στη συνέχεια Skip Check-In.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ηλεκτρονικές πηγές (η-περιοδικά, βάσεις δεδομένων, η-βιβλία κ.ά.);

Μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές που η Βιβλιοθήκη διαθέτει. Η πρόσβαση και αναζήτηση είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να τις αναζητήσετε είτε από τους ηλεκτρονικούς  υπολογιστές της Βιβλιοθήκης είτε από δικό σας φορητό υπολογιστή αφού συνδεθείτε με το πανεπιστημιακό δίκτυο μέσω της υπηρεσίας ασύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο (Wi-Fi) εντός των χώρων του Πανεπιστημίου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. +357 22892020
Φαξ +357 22894557

Αρχαιολογική Συλλογή
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

Οδός Γλάδστωνος 12
1095 Λευκωσία
Τηλ. +357 22893571 / 22893572

Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο …

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, επικοινωνήστε με τον Βιβλιοθηκονόμο, Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30, εκτός αργιών.

… μέσω του AskLive

Χρησιμοποιήστε την οθόνη συνομιλίας AskLive μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό χρόνο.