Η ομάδα εκπαίδευσης χρηστών της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεσή σας για να προσφέρει διαλέξεις και εργαστήρια σχετικά με τις πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε μαθήματα όλων των κλάδων. Μπορούμε να καθοδηγήσουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σας σχετικά με τα εξής:

  • Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και τις συλλογές
  • Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου Βιβλιοθήκης
  • Τεχνικές αναζήτησης
  • Οδηγίες για την καλύτερη χρήση των διαδικτυακών και φυσικών συλλογών της Βιβλιοθήκης
  • Εργαλεία Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών
  • Λογοκλοπή: Αναγνώριση και αποφυγή της

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητήσουμε οποιαδήποτε οδηγία ή καθοδήγηση θα θέλατε να παραδώσουμε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σας.

Στη σελίδα Εντοπισμός και επεξεργασία επιστημονικής πληροφόρησης μπορείτε να δείτε περισσότερα για το σεμινάρια μας.