Πρόγραμμα ACCELERATE

Το πρόγραμμα ACCELERATE (ACCEss to the modern Library sERvices for the blind and pArtially sighTEd people) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την παροχή πρόσβασης στις σύγχρονες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών για τους τυφλούς και τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Από κυπριακής πλευράς συμμετέχουν η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ACCELERATE έχουν εγκατασταθεί δύο  ειδικοί σταθμοί εργασίας: ένας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και ένας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των πιο πάνω σταθμών το έργο περιλαμβάνει:

 • Καταγραφή των αναγκών και προσδοκιών των χρηστών με σοβαρά προβλήματα όρασης, καθώς και των γνώσεων και του βαθμού εξοικείωσής τους σε θέματα νέας τεχνολογίας. Μιαδεύτερη μέτρηση, αμέσως μετά την εγκατάσταση των σταθμών για να καταγραφούν τυχόν προβλήματα και δυσκολίες, καθώς και μια τρίτη μετά την εκπαίδευση τους και παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος για αξιολόγηση της λειτουργίας των σταθμών.
 • Σύνταξη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενός εκπαιδευτικού οδηγού για τους βιβλιοθηκονόμους – εκπαιδευτές και ενός για τους χρήστες με προβλήματα όρασης.
 • Ειδική εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
 • Ειδική εκπαίδευση χρηστών με προβλήματα όρασης.
 • Καταγραφή συνοδευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από το Πανεπιστήμιο, για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στους τυφλούς χρήστες και σε άτομα με μειωμένη όραση.
 • Δραστηριότητες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Προσαρμοσμένος Σταθμός Εργασίας για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες Χρήστες στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Ειδικός Εξοπλισμός και Λογισμικό

 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής Pentium III  με σύνδεση στο Internet . Τελευταίας γενιάς Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο υπολογιστής αυτός παρέχει την  δυνατότητα στους χρήστες με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιούν όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
 • Λογισμικό HAL (+ Orpheus ) και JAWS for Windows , τα οποία λειτουργούν σε  περιβάλλον Windows και καθοδηγούν φωνητικά το χρήστη.
 • Συνθέτης φωνής Apollo II. Περιφερειακή μονάδα σύνθεσης φωνής μέσω της οποίας αναπαράγονται ηχητικά πολύγλωσσα κείμενα συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής γλώσσας.
 • Ανανεώσιμη  πινακίδα Braille (ALVA SATELLITE 544). H πινακίδα αυτή εφαρμόζεται κάτω από το πληκτρολόγιο και απεικονίζει το κείμενο που βρίσκεται στην οθόνη του υπολογιστή σε χαρακτήρες Braille αναγνώσιμους δια της αφής.
 • Σαρωτής βιβλίων (book scanner ) και λογισμικό οπτικής αναγνώρισης  χαρακτήρων (ABBYY Fine Reader ) . Με τον σαρωτή και το κατάλληλο λογισμικό (OCR ) υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής έντυπων κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να είναι αναγνώσιμα από χρήστες με προβλήματα όρασης.
 • Εκτυπωτής (printer) Braille (Index Everest). Όλα τα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να εκτυπωθούν σε ειδικό χαρτί σε γραφή Braille για να μπορεί να διαβαστεί από τυφλά άτομα.
 • Λογισμικό δραστικής μεγέθυνσης της οθόνης (Supernova ). Το λογισμικό αυτό μεγεθύνει τους χαρακτήρες της οθόνης έτσι ώστε να οι χρήστες με μερική ή μειωμένη όραση να μπορούν να διακρίνουν ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Ευρωπαϊκό έργο ACCELERATE Project Leonardo da Vinci Programme

Διακρατικοί εταίροι του έργου:

Κύπρος

 • Πανεπιστήμιου Κύπρου / Βιβλιοθήκη
 • Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Ελλάδα

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Βιβλιοθήκη
 • Polyplano Euroconsultants
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών – Τοπική Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος “Louis Braille ”
 • Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης

Αυστρία

 • Πανεπιστήμιο Johannes Kepler στο Linz / Διαπανεπιστημιακό Ινστιτούτο
  Πληροφοριακών Συστημάτων για την Υποστήριξη των Τυφλών Φοιτητών (I 3S 3)
 • Πανεπιστήμιο Karl Franzens   του Graz style=”mso-ansi-language: EL”> / Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ολλανδία

 • Ομοσπονδία Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς