Ημερίδα

“Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης
για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες”

Παρασκευή 4 Μαΐου 2001, ώρα 10.00 π.μ.-13.00
Αίθουσα Γ222, Παράρτημα Λατσιών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου
Αντώνης Μαραθεύτης, Διευθυντής Κυπριακής Βιβλιοθήκης
Δέσποινα Καραχλάνη, Polyplano Euroconsultants (Θεσσαλονίκη)
Άννα Φράγκου, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

Χαιρετισμοί ημερίδας (10:00 – 10:30)

Παρουσιάσεις

10:00  – 13:30
10:30 Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες:Ανάπτυξη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  (Αρχείο PPT)
Δέσποινα Καραχλάνη, Polyplano Euroconsultants, Συντονίστρια  έργου Accelerate
11:00 Προσφερόμενες Υπηρεσίες για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες από το Πανεπιστήμιο του Graz, Αυστρία   (Αρχείο PPT)
Bruno Sperl, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Karl Franzens, Graz
11:30 Οργάνωση υπηρεσιών για τυφλούς και μερικώς βλέποντες στο Πανεπιστήμιο του Linz, Αυστρία   (Αρχείο PPT)
Mario Batusic. Πανεπιστήμιο Johannes Kepler, Linz, / Διαπανεπιστημιακό    Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων για την Υποστήριξη των Τυφλών Φοιτητών (I3S3), Αυστρία
12:00 Πρώτα αποτελέσματα από την εγκατάσταση προσαρμοσμένου σταθμού εργασίας για τυφλούς στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας   (Αρχείο PPT)
Μarian Oosting, Ομοσπονδία Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς, Ολλανδία
12:30 Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και μερικώς βλέποντες.
Η εμπειρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACCELERATE
  (Αρχείο PPT)
Κώστας Ζωντανός, Γιώτα Πατραγκού, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας
13:00 Αναπτύσσοντας Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου  (Αρχείο PPT)
Φίλιππος Τσιμπόγλου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου ΚύπρουΠαρουσίαση-επίδειξη χρήσης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Νεκτάριος Παΐσιος, (φοιτητής) Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μάριος Ζέρβας, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου.
13:30 Δεξίωση