Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου λαμβάνει μέρος στο έργο ILGRECO (Implementing Learning Game Resources based on Educational ntent) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Socrates , Grundtvig 1.1 μαζί με άλλους 10 εταίρους. Το έργο άρχισε τον 2006 και η διάρκειά του είναι δύο χρόνια.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας, βασισμένων στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τη χρήση κινητών συσκευών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές και διδακτικές μεθοδολογίες με εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα καθορίζουν το θέμα και το περιβάλλον του παιχνιδιού, ενώ ο χρήστης (εκπαιδευόμενος) θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλά εκπαιδευτικά σενάρια παιχνιδιών βασισμένα σε TCP / IP δίκτυα.

Ομάδες-στόχοι ( target groups ) του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές κέντρων πολιτισμού όπως μουσεία και βιβλιοθήκες, καθώς και οι εκπαιδευτές άλλων ιδρυμάτων παροχής εκπαίδευσης σε ενήλικες.

Διακρατικοί εταίροι του έργου είναι:

  • Institute of Mobile Technologies for Education and Culture, Λιθουανία (συντονιστής)
  • Institute of Mathematics and Informatics, Λιθουανία
  • Integra Association, Βουλγαρία
  • Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, Ισπανία
  • MDR PARTNERS, Μεγάλη Βρετανία
  • Mobile future- Micecult Foundation, Ουγγαρία
  • Library of the University of Cyprus, Κύπρος
  • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Τουρκία
  • Polo Europeo della Conoscenza – Rete di scuole permanente (Liceo Scientifico Galileo Galilei), Ιταλία
  • Centre for professional training in culture, Ρουμανία

Σχετική πρόσκληση

“Εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων Grundtvig (14-19/07/2008 και 14-19/09/2008): «Κινητή Μάθηση: Χρησιμοποιώντας Πηγές Παιχνιδιών Βασισμένες σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για Σκοπούς Μάθησης» (Αρχείο DOC)”
Εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων Grundtvig (14-19/07/2008 και 14-19/09/2008): «Κινητή Μάθηση: Χρησιμοποιώντας Πηγές Παιχνιδιών Βασισμένες σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για Σκοπούς Μάθησης» (Αρχείο DOC)