Την Τετάρτη 2 Μαρτίου μεταξύ των ωρών 8:00-13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετάβασης της Βιβλιοθήκης σε νέο ιστότοπο. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω εργασιών, πιθανόν να επηρεαστεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης και “Η Βιβλιοθήκη μου” δεν επηρεάζονται.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.