Για είσοδο στη Βιβλιοθήκη επιβάλλεται η χρήση της προσωπικής Πανεπιστημιακής Κάρτας. Για τον λόγο αυτό προτρέπονται όσοι φοιτητές ή άλλα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας δεν την έχουν ακόμα παραλάβει να το πράξουν το συντομότερο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη.

Για έκδοση και παραλαβή της Πανεπιστημιακής κάρτας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.