Για την επιλογή ενός έγκυρου περιοδικού Ανοικτής Πρόσβασης οι ερευνητές παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα σημεία ελέγχου