Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Κύπρου «ΓΝΩΣΙΣ»

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέπτυξε και διαχειρίζεται, το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου «ΓΝΩΣΙΣ», στο οποίο μπορεί η Ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να καταθέσει τα ερευνητικά της αποτελέσματα. Απώτερος στόχος του αποθετηρίου «ΓΝΩΣΙΣ» είναι η συγκέντρωση και παρουσίαση της αναδρομικής, τρέχουσας και μελλοντικής ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το Ιδρυματικό αποθετήριο είναι πλήρης συμβατό με την υποδομή του Ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο την Ευρωπαϊκή και Εθνική πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης. Ο σύνδεσμος του αποθετηρίου μπορεί να εντοπιστεί από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου και στο σύνδεσμο https://gnosis.library.ucy.ac.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης στο email [email protected]  ή στο τηλ. +357 22892168

Αποθετήριο ZENODO – Συλλογή «ΚΥΠΡΟΣ»

Το Zenodo, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE και του CERN και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει τις πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης που προωθεί η Ευρωπαϊκή επιτροπή, μέσω των πλαισίων χρηματοδότησης αλλά και να φιλοξενήσει ερευνητικά αποτελέσματα (δημοσιεύσεις, δεδομένα κτλ) Ευρωπαϊκών, εθνικών ή άλλων χρηματοδοτούμενων έργων, που οι ερευνητές υποχρεούνται ή επιθυμούν να διαθέσουν σε Ανοικτή Πρόσβαση και δεν καλύπτονται απο τα Ιδρυματικά ή θεματικά αποθετήρια που υπάρχουν. Παράλληλα λειτουργεί και ως συσσωρευτής (harvester) των συμβατών, με τις προδιαγραφές του OpenAIRE, ιδρυματικών αποθετηρίων, ωστε να αποτελεί μια πλούσια πηγή ερευνητικού περιεχομένου, ενώ με αυτό τον τρόπο οι ερευνητές που οφείλουν με βάση τα κριτήρια των χρηματοδοτήσεων τους να καταθέσουν σε Ανοικτή Πρόσβαση τα αποτελέσματα τους, συντομεύουν τη διαδικασία, εφόσον θα χρειαστεί να το καταθέσουν μόνο μια φορά.

Σε αυτό έχει δημιουργηθεί συλλογή με το όνομα «Κύπρος», όπου παρέχεται η δυνατότητα στους Κύπριους ερευνητές να παραθέσουν την ερευνητική τους παραγωγή.

Περισσότερες και πολύ χρήσιμες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://help.zenodo.org/.

Θεματικά αποθετήρια

Οι ερευνητές έχουν την δυνατότητα πέραν του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, να παραθέσουν τις δημοσιεύσεις τους και σε αποθετήρια που εμπίπτουν στους ερευνητικούς τους τομείς. Έγκυρα θεματικά αποθετήρια μπορούν να εντοπιστούν μέσω του  Ευρετηρίου OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με Βασιλική Κουκουνίδου