Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης  θα γίνεται μέσω της καινούριας υπηρεσίας πρόσβασης OpenAthens, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ταυτοποίησης με τους κωδικούς του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τις αλλαγές που θα προκύψουν, όσο και τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο των δοκιμών και η  πλήρης εγκατάσταση του OpenAthens.

Στο παρόν στάδιο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τόσο το  VPN όσο και το OpenAthens για απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του OpenAthens όλες οι προσβάσεις στο ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης,  εκτός Πανεπιστημιακού δικτύου, θα γίνονται μόνο μέσω του OpenAthens.

Οι συνδρομές που χρειάζονται ειδικό username/password θα παραμείνουν ως έχουν και δεν θα επηρεαστούν.