Χαραλάμπους Μικαέλλα
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 024Β
Τηλέφωνο: 2289 5175