Η χρέωση για βιβλία ή άρθρα που εξασφαλίζονται μέσω διαδανεισμού εξαρτάται από τον προμηθευτή, το είδος του υλικού (βιβλίο, άρθρο) και τον τρόπο αποστολής (ταχυδρομείο, courier).

Οι χρεώσεις γίνονται στο όνομα της/του αιτήτριας/τή. Εάν είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και η αίτησή σας έχει εγκριθεί και υπογραφεί από την/τον πρόεδρο του τμήματος στο οποίο ανήκετε, τότε το κόστος καλύπτεται από κονδύλι της Βιβλιοθήκης, διαφορετικά θα πρέπει να το καλύψετε με δικά σας έξοδα.