Η χρέωση για βιβλία ή άρθρα που εξασφαλίζονται μέσω διαδανεισμού εξαρτάται από τον προμηθευτή, το είδος του υλικού (βιβλίο, άρθρο) και τον τρόπο αποστολής (ταχυδρομείο, courier).

Οι χρεώσεις γίνονται στο όνομα του αιτητή. Εάν είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και η αίτησή σας έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον πρόεδρο του τμήματος στο οποίο ανήκετε, τότε το κόστος καλύπτεται από κονδύλι της Βιβλιοθήκης, διαφορετικά θα πρέπει να το καλύψετε με δικά σας έξοδα.