Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την Πολιτική Εκπαιδευτικών Επισκέψεων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και αφορά την υποδοχή ομάδων επισκεπτών που διοργανώνονται από την ίδια τη Βιβλιοθήκη σε συνεννόηση με αντίστοιχο συντονιστή/τρια της ομάδας. Η Βιβλιοθήκη δύναται να αναθεωρεί το παρόν κείμενο όποτε κρίνει αναγκαίο.

Αντικείμενο επισκέψεων

Ο σκοπός των επισκέψεων είναι εκπαιδευτικός και αφορά την περιήγηση των επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και τη γνωριμία τους με τους χώρους, το υλικό, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε ποιους απευθύνονται οι επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη απευθύνονται σε ομάδες μαθητών σχολείων, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, και διευθετούνται μόνο μετά από συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη.

Ενδιαφερόμενοι που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες μπορούν να επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη ατομικά ή σε μικρές ομάδες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 άτομα προς αποφυγή οχλαγωγίας στο χώρο και να ενημερώνονται για αυτή από υλικό που διατίθεται είτε μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης είτε σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Πληροφόρησης στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Χρόνος διεξαγωγής, διάρκεια και πρόγραμμα επίσκεψης

Ο χρόνος διεξαγωγής, η διάρκεια και το πρόγραμμα επίσκεψης καθορίζονται ανάλογα με τη σύνθεση και την ηλικία της ομάδας.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο, Ιούνιο, και Σεπτέμβριο-Νοέμβριο. Δεν πραγματοποιούνται ομαδικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου (Δεκέμβριο και Μάιο) ούτε και κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά τις αργίες, καθώς και μέρες κατά τις οποίες λόγω άλλων υποχρεώσεων η Βιβλιοθήκη κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί.

Επισκέψεις Ε’-Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Η Βιβλιοθήκη δέχεται επισκέψεις μαθητών Ε’-Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου κάθε Τρίτη μεταξύ των ωρών 09:00-11:00 (μόνο κατόπιν διευθέτησης).

Η συνολική διάρκεια της επίσκεψης είναι περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά.

Η επίσκεψη ξεκινάει με περιήγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και καταλήγει στον χώρο του Παιδικού Τμήματος. Για μαθητές Ε’-Στ’ τάξης Δημοτικού προβάλλεται ειδικό βίντεο σχετικά με το βιβλίο και γίνεται παρουσίαση της διαδικασίας αναζήτησης βιβλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με συζήτηση μεταξύ βιβλιοθηκονόμων και μαθητών για το υλικό, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επισκέψεις γυμνασίων και λυκείων

Η Βιβλιοθήκη δέχεται επίσης επισκέψεις ομάδων μαθητών γυμνασίου και λυκείου (μόνο κατόπιν διευθέτησης) κάθε Πέμπτη μεταξύ των ωρών 09:00-11:00.

Η συνολική διάρκεια της επίσκεψης είναι περίπου 30 λεπτά.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει περιήγηση στο κτίριο και γνωριμία με τους χώρους, το υλικό, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υποχρεώσεις συνοδών ομάδων

 1. Κάθε ομάδα μαθητών που επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο ενήλικες, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.
 2. Οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη άφιξη της ομάδας στη Βιβλιοθήκη και για την αποχώρησή της εντός του χρονικού πλαισίου που έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση που η άφιξη της ομάδας καθυστερήσει πέραν των 15 λεπτών από την ώρα που έχει συμφωνηθεί, η επίσκεψη δύναται να ακυρωθεί ή να συντομεύσει με αποχώρηση το αργότερο στις 11.00 π.μ.
 3. Οι συνοδοί φέρουν ευθύνη για την τήρηση της ησυχίας από τους μαθητές εντός της Βιβλιοθήκης, για την τήρηση από τους μαθητές των όρων χρήσης της Βιβλιοθήκης που ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, καθώς και για τη γενική αρμόζουσα συμπεριφορά και συμμόρφωση των μαθητών.
 4. Ενδεικτικά, οι συνοδοί οφείλουν να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους μαθητές τους (και να διασφαλίζουν) ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής τους στους χώρους της Βιβλιοθήκης:
 • δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων ή ποτών,
 • δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών,
 • δεν επιτρέπεται η οπτικογράφηση ή ηχογράφηση,
 • δεν επιτρέπεται η ομιλία ή ο θόρυβος με τρόπο που να ενοχλούνται οι αναγνώστες στη Βιβλιοθήκη,
 • πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
 1. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μαθητές έχουν οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες, οι συνοδοί έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν έγκαιρα τη Βιβλιοθήκη, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, είτε πρόκειται για θέματα πρόσβασης στο κτίριο και τους χώρους του, είτε πρόκειται για γενικά θέματα ασφάλειας και ικανοποίησης τέτοιων αναγκών, κ.ά.
 2. Σε περίπτωση που η Βιβλιοθήκη κρίνει ότι η επίσκεψη της ομάδας μαθητών προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση στους χρήστες ή το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή της λειτουργία, δύναται να διακόψει την επίσκεψη και να ζητήσει από τους συνοδούς την άμεση αποχώρηση της ομάδας.

Προσωπικά αντικείμενα επισκεπτών

Η Βιβλιοθήκη δεν αναλαμβάνει τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των μαθητών ή των συνοδών τους και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια, κλοπή ή πρόκληση ζημιάς σε αυτά.

Διευθέτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης μπορούν να συμπληρώσουν και υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο εντός 3 εργάσιμων ημερών για όλες τις σχετικές διευθετήσεις.

Η υποβολή αίτησης μέσω της φόρμας εκπαιδευτικών επισκέψεων δεν συνεπάγεται την επιβεβαίωση πραγματοποίησης της επίσκεψης. Αυτή γίνεται μετά από συνεννόηση και οριστική επιβεβαίωση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για ομαδικές επισκέψεις μαθητών, είναι πιθανό η επιθυμητή μέρα να μην είναι διαθέσιμη. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν ενδιαφέρον όσο το δυνατόν νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται πάντοτε σειρά προτεραιότητας.