Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει ως στόχο να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις πηγές της σε όλους τους χρήστες της.

Αναπαραγωγή υλικού

Σταθμός εργασίας

Φορητός εξοπλισμός

Επικοινωνία με Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Υποστήριξης για Εντυπο–ανάπηρα Άτομα

Αναπαραγωγή υλικού

Η Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Υποστήριξης για Εντυπο–ανάπηρα Άτομα, προσπαθεί να ικανοποιήσει τις εξατομικευμένες αναγνωστικές ανάγκες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με αδυναμία ανάγνωσης από έντυπο τεκμήριο χωρίς υποβοήθηση, τεχνική ή ανθρώπινη, και η οποία μπορεί να οφείλεται, σε πρόβλημα όρασης, αναπηρία στα άνω άκρα, αντιληπτική ή μαθησιακή δυσκολία, ή άλλο πρόβλημα ανάγνωσης εντύπου. Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναλαμβάνει τη μετατροπή του διδακτικού υλικού για κάθε εντυπο-ανάπηρο φοιτητή, στη μορφή που θα τον βοηθήσει στη μελέτη του.

Η έγκαιρη αποστολή του υλικού από τους διδάσκοντες καθηγητές προς την Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Υποστήριξης για Εντυπο–ανάπηρα Άτομα, είναι η βασική προϋπόθεση για την άμεση εξυπηρέτηση των απαιτούμενων εξατομικευμένων αναγκών των φοιτητών.
Η αναπαραγωγή υλικού καλύπτεται από τους περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμους του 1976 ( 59 /76 , 7.—(2) (ιθ)) έως 2020, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων.

Μορφές αναπαραγωγής υλικού

Από έντυπη σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή

Σημειώσεις μαθημάτων ή έντυπο κείμενο, επεξεργάζεται και μετατρέπεται από εικόνα σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή PDF ή EPUB ή MS Office. Ο χρήστης μπορεί να το διαβάσει, είτε με τη βοήθεια του αναγνώστη φωνής, είτε με τη  χρήση της ανανεούμενης πινακίδας Braille, είτε να το μεγεθύνει, έτσι που να τον ικανοποιεί στην ανάγνωση.

Γραφή Braille

Οποιαδήποτε μορφή κειμένου μπορεί να μετατραπεί σε γραφή Braille. Όλα τα αιτήματα για την μετατροπή υλικού σε γραφή Braille αναπαράγονται σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών Αγίου Βαρνάβα.

Μεγαλογράμματη γραφή

Το κείμενο μετατρέπεται σε μεγαλογράμματη γραφή στο μέγεθος, που διευκολύνει το άτομο με περιορισμένη όραση στην ανάγνωσή του. Η μεγέθυνση γίνεται είτε μέσω της φωτοτύπησης, είτε μέσω της εκτύπωσης όταν το κείμενο είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Σταθμός εργασίας

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει προσαρμοσμένο σταθμό εργασίας, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με τα κατάλληλα λογισμικά και συσκευές. Βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, Γραφείο 024 και είναι ελεύθερα προσβάσιμος για όλους τους χρήστες με προβλήματα όρασης.

Supernova (Λογισμικό ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης)

 Μεγεθύνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή, παρέχοντας τη δυνατότητα της ανάγνωσης και της χρήσης όλων των λειτουργιών του υπολογιστή και των εφαρμογών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε αυτόν. Συνδυάζεται με αναγνώστη-εκφωνητή οθόνης για μεγαλύτερη διευκόλυνση. Διαθέτει επίσης λειτουργίες εναλλαγής χρωμάτων και αντιθέσεων, αντιστροφής χρωμάτων, οπτικών επισημάνσεων και εστίασης.

Παραθυρικό λογισμικό ανάγνωσης και καθοδήγησης οθόνης (HAL, JAWS)

Διαβάζει και αναπαράγει σε ομιλία το περιεχόμενο της οθόνης (καταλόγους επιλογών, εικονίδια εντολών κλπ.) και καθοδηγεί το χρήστη για τις επόμενες ενέργειές του, δηλώνοντας σε ποιο σημείο βρίσκεται ο οθονοδείκτης.

Ανανεούμενη πινακίδα (γραμμή) Braille

Η ανανεούμενη πινακίδα Braille, είναι μια συσκευή που εφαρμόζεται κάτω από το πληκτρολόγιο και απεικονίζει τους χαρακτήρες της οθόνης σε χαρακτήρες Braille αναγνώσιμους δια της αφής, με τη χρήση 40 κελιών των 8 καρφίδων. Η γραμμή της πινακίδας αντιστοιχεί σε μια σειρά κειμένου της οθόνης.

Εκτυπωτής Braille

Εκτυπωτής Braille

Ο εκτυπωτής Braille σε συνδυασμό με το μεταφραστή Braille, μπορεί να εκτυπώσει κάθε είδος ηλεκτρονικού κειμένου σε μορφή Braille.

Μεταφραστής Braille

Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ενός κειμένου μετατρέποντάς το σε μορφή Braille.

Computer Keyboard Solution

Το πληκτρολόγιο είναι σχεδιασμένο για μερικώς βλέποντες. Περιέχει μεγεθυσμένα και χρωματιστά πλήκτρα, τα οποία ελαχιστοποιούν τη χαμηλή όραση.

Μεγεθυντής CCTV (Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης)

Ο μεγεθυντής είναι κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα με περιορισμένη όραση να μεγεθύνουν έντυπα κείμενα εμφανίζοντας τα στην οθόνη της συσκευής. Η συσκευή αποτελείται από μια μετακινούμενη μεταλλική επιφάνεια, στην οποία τοποθετείται το βιβλίο ή οποιοδήποτε κείμενο σε έντυπη μορφή και με τη χρήση μεγεθυντικού φακού γίνεται εστίαση σε συγκεκριμένο σημείο του κειμένου για μεγέθυνση και εμφάνισή του στην οθόνη της ίδιας συσκευής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης παραμετροποίησης, (π.χ. χρώματα εμφάνισης, βαθμός μεγέθυνσης).

Φορητός εξοπλισμός

Supernova pen

Είναι memory stick, το οποίο περιέχει το λογισμικό Supernova (συνθέτη φωνής και μεγέθυνση). Φοιτητές με προβλήματα όρασης μπορούν να το δανειστούν και να εγκαταστήσουν το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Φορητός μεγεθυντικός φακός οθόνης

Ο φορητός μεγεθυντικός φακός οθόνης, μπορεί να συνδεθεί είτε με ένα υπολογιστή, είτε με την οθόνη μιας τηλεόρασης παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα  να μεγεθύνει και να διαβάσει ένα έντυπο κείμενο. Ο μεγεθυντικός αυτός φακός απευθύνεται σε άτομα με περιορισμένη όραση, που είναι αναγκασμένα να μετακινούνται συχνά. Οι φοιτητές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή, στη διάρκεια μιας διάλεξης για την ανάγνωση των έντυπων σημειώσεων του μαθήματος ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα τους βοηθήσει στην ανάγνωση ενός έντυπου κειμένου.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με

Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Υποστήριξης για Εντυπο–ανάπηρα Άτομα
Εύη Αντωνίου-Κτωρή, Τηλ.: 22892088, Γραφείο 024, Ισόγειο (όροφος 0)
Έλενα Ν. Ανδρέου, Τηλ.: 22892045, Γραφείο 024, Ισόγειο (όροφος 0)