Η διαδικτυακή έκδοση της Encyclopaedia of Islam Online παρέχει πληροφορίες για τον ισλαμικό κόσμο. Είναι ένα εργαλείο αναφοράς, για την κατανόηση του κόσμου του Ισλάμ, τη θρησκεία, τους πιστούς και τις χώρες στις οποίες ζουν.

Θεματική κάλυψη: Ιστορία, Ισλαμ, θρησκεία Μεσανατολικές Σπουδές, πολιτισμός Ισλάμ, ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Μεσανατολικές και Ισλαμικές Σπουδές, Διεθνείς σχέσεις, Δίκαιο, Ασιατικές Σπουδές, Βιβλικές Σπουδές, Αφρικανικές Σπουδές, Εβραϊκές Σπουδές, Γλώσσα και Γλωσσολογία, Θρησκευτικά.