Η πλατφόρμα αποτελεί την πληρέστερη διαδικτυακή βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στα αγγλικά. Ο ερευνητής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες και να έχει άμεση πρόσβαση σε κείμενα και πηγές (σύμφωνα με τους κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Πρόκειται για ένα διεθνές έργο, το οποίο παρέχει αναφορές σε όλες τις αγγλόγλωσσες μεταφράσεις της νέας ελληνικής λογοτεχνίας και σε όλες τις αγγλόγλωσσες μελέτες για θέματα της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, από τον 12o αιώνα έως σήμερα. Με το έργο αυτό εγκαθιδρύονται νέοι τρόποι και εργαλεία πρόσβασης στη λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και στην κριτική ανάλυση των κειμένων αυτών κατά τους τελευταίους εννέα αιώνες, προσφέροντας την ευκαιρία στον αγγλόγλωσσο μελετητή να προσεγγίσει τα ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα μέσω έγκριτων αγγλικών μεταφράσεων και κριτικών δοκιμίων. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται το εμπόδιο της εθνικής γλώσσας διαμέσου του διαύλου της αγγλικής, που είναι πλέον η καθιερωμένη διεθνώς γλώσσα στους τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, και έτσι ενισχύεται σημαντικά η συμμετοχή της νεότερης λογοτεχνίας της Ελλάδας και της Κύπρου στις διεθνείς συζητήσεις περί πολιτισμού.

Επιπρόσθετα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι διευκολύνεται το επιστημονικό έργο του ελληνόγλωσσου μελετητή ως προς τον εντοπισμό της αγγλόγλωσσης δευτερεύουσας βιβλιογραφίας της ελληνικής λογοτεχνίας. Κι αυτό γιατί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του CENSUS είναι ότι, πέραν της καταγραφής των αυτοτελών εκδόσεων, ενσωματώνει και αναφορές στις αγγλόγλωσσες μεταφράσεις και τα αγγλόγλωσσα άρθρα/δοκίμια που βρίσκονται ‘κρυμμένα’ μέσα σε περιοδικά, ανθολογίες και άλλους συλλογικούς τόμους. Η βιβλιογραφική συλλογή CENSUS στοχεύει, επομένως, να λειτουργήσει ως έργο αναφοράς για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές Νεοελληνικών Σπουδών, ως οδηγός για μεταφραστές αλλά και ως θεμελιώδης πηγή για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών με αγγλόγλωσσο υλικό για τις Ελληνικές Σπουδές. Σημειωτέον ότι το έργο προσφέρει επίσης δικτύωση προς άλλες καθιερωμένες βάσεις δεδομένων, όπως τους καταλόγους της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου «The CENSUS of Modern Greek Literature: a bibliography for the English-speaking world» εγκαινιάστηκε στις 5 Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα, έχει αναρτηθεί το πρώτο τμήμα του έργου που αφορά τους Έλληνες συγγραφείς από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα (“Greek AUTHORS 19th-21st centuries”). Περιλαμβάνει 800 συγγραφείς και περίπου 7.000 αναφορές. Το υπό επεξεργασία επόμενο τμήμα αφορά τη λογοτεχνική ιστορία της ίδιας περιόδου (“Literary History 19th-21st centuries”). Θα ακολουθήσουν άλλα τμήματα, τα οποία αναφέρονται στην πρώιμη νέα ελληνική λογοτεχνία (12ο-18ο αιώνα), τις ανθολογίες, και τις βιβλιογραφικές πηγές. Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας CENSUS θα εμπλουτίζεται συνεχώς.