Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή από 15 μέχρι 21 Αυγούστου 2022.
Το Αναγνωστήριο 24/7 θα παραμείνει ανοικτό.