Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το αποθετήριο ΛηΚυΘΟΣ εντάχθηκε στην οικογένεια του eduGAIN, ως Service Provider (SP) / πάροχος υπηρεσίας. Αυτό επιτρέπει σε χρήστες από συμμετέχοντες οργανισμούς (πέραν των χρηστών του ΠΚ) να πιστοποιηθούν ως χρήστες του αποθετηρίου. Το eduGAIN είναι μια παγκόσμια υπηρεσία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περισσότερες από 80 ομοσπονδίες που συμμετέχουν ή βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης στο eduGAIN, με περισσότερους από 5.000 παρόχους ταυτότητας και 3.500 παρόχους υπηρεσιών. Βοηθά σχεδόν 30.000.000 φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες

Αυτό καθιστά το αποθετήριο ΛηΚυΘΟΣ ως ο πρώτος SP παγκύπρια. Στο παρον στάδιο η σύνδεση χρηστών είναι δυνατή από συμμετέχοντες οργανισμούς εντός Κύπρου και Ελλάδος.

Το έργο υλοποιήθηκε με μηδενικό κόστος, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα, από τον λειτουργό πανεπιστημίου (θέματα πληροφορικής) Ευέλθοντα Προδρόμου (γραφείο Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών). Κατα την υλοποίηση δημιουργήθηκε και μηχανισμός σύνδεσης φιλικός προς κινητά, για εξυπηρέτηση των χρηστών.