05/03/2020
Ημερίδα «Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2020: Διαφάνεια, Καινοτομία, Ανάπτυξη» Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης OpenAIRE της Βιβλιοθήκης Πανεπιστήμιου Κύπρου. Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”

24/10/2019
Hμερίδα Πανευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE “Ανοικτή Επιστήμη: Από τη θεωρία στην Πράξη” Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιoθήκη “Στέλιος Ιωάννου”

09/05/2018
Hμερίδα Πανευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE «Open Science and the Role of Repositories», Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, Πανεπιστήμιο Κύπρου

27/10/2017
Ημερίδα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης «Ανοικτή Πρόσβαση: η άμεση διάδοση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης», Παρασκευή 27/10/2017, ώρα 08:30 –13:30

02 – 04/11/2016
3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Sylvia Ioannou Foundation “Η γνώση είναι δύναμη”.

29/06/2010
Διάλεξη με θέμα: «Ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια, υποδομές δεδομένων: θέτοντας τις βάσεις για επιστήμες βασισμένες στα δεδομένα».
Τρίτη 29 Ιουνίου, 11- 13:00, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), αίθουσα UNESCO.

28 – 29/9/2006
Πανελλήνιο Συνέδριο Τυφλών, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2006, Σχολή Τυφλών Λευκωσία
Ψηφιακά ομιλούντα βιβλία σε μορφή DAISY : παραγωγή, αξιοποίηση και προοπτικές”

22/06/2005
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Ανακοινώσεις Ημερίδας «TEL-ME-MOR : Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη – Έρευνα – Κοινωνία της Πληροφορίας» Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2005.

02/11/2001
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κυπριακή Βιβλιοθήκη. ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2001 9:30-17:00, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

04/05/2001
Hμερίδα “ACCELERATE: Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες” Παρασκευή 4 Μαΐου 2001, ώρα 10.00 -13.00, Αίθουσα Γ22, Παράρτημα Λατσιών, Πανεπιστήμιο Κύπρου