Κυπριακή Βιβλιοθήκη  

Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών  

«Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα»  

Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2001 9:30 – 17:00
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

 

Πρόγραμμα

09:00 – 09:30   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 09:30 – 10:00    ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γεώργιος Γεωργής, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης
Σάββας Πετρίδης, Γραμματέας Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκαρίων
Πρόδρομος Προδρόμου, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής

Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Ουράνιο Ιωαννίδη

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής: Αργυρός Κωνσταντίνου, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 10:00

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίο
Χρήστος Λάζος, Διευθυντής του ΕΚΕΒΙ 10:30

Δημόσιες Βιβλιοθήκες : Εμπειρία συνεργασιών στην Ελλάδα
Κατερίνα Χατζοπούλου, Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 11:00

Εθνική Βιβλιοθήκη – νέα ψηφιακή εποχή
Γιώργος Μπώκος, Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 11:30

Διάλειμμα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής:Ιωάννης Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου   12:00

Ιστορία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών : κοινωνικές και πολιτικές πτυχές
Γιώργος Γεωργής, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης   12:30

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη στον 21ο Αιώνα
Αντώνης Μαραθεύτης, Διευθυντής Κυπριακής Βιβλιοθήκης   13:00

Προοπτικές Συνεργασίας των Κυπριακών Βιβλιοθηκών
Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 13:30

Γεύμα

TΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής:Ιωάννης Χασιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 15:30

Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Λειτουργός Προγραμματισμού Α΄, Γραφείο Προγραμματισμού 16:00

Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Cyprus Library Network)
Μίνα Χαραλάμπους, Συντονίστρια Δικτύου Κυπριακών Βιβλιοθηκών 16:30

Το Δίκτυο Βιβλιοθηκών Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο
Αντρέας Σάββα, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκαρίων 17:00 Πορίσματα Συνεδρίου