Η υπηρεσία Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο με Προσωπική Συνάντηση επιτρέπει στους χρήστες να διευθετήσουν συνάντηση με τον Βιβλιοθηκονόμο και να υποβάλουν ερωτήματα που χρειάζονται εις βάθος έρευνα.

Η υπηρεσία απευθύνεται πρώτιστα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΚ (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) και ακολούθως στους εξωτερικούς χρήστες (εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα μέλη).

Οι βιβλιοθηκονόμοι θα σας καθοδηγήσουν να:

  • εντοπίσετε πληροφορίες, έντυπες και ηλεκτρονικές για συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα,
  • χρησιμοποιήσετε εργαλεία και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου,
  • αναζητήσετε καταλόγους βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές πηγές.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και διευθετήστε συνάντηση με τον Βιβλιοθηκονόμο.

Συνάντηση / Consultation

Υποβάλετε το αίτημά σας, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων. Η μέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι μια (1) ώρα. / Submit your request at least 3 business days in advance. Τhe maximum duration of the consultation is one (1) hour.
Πρώτη πιθανή ημερομηνία / First date choice.
Πρώτη πιθανή ώρα / First time choice.
Δεύτερη πιθανή ημερομηνία / Second date choice
Δεύτερη πιθανή ώρα / Second time choice.
Περιγράψτε το ερευνητικό σας θέμα ή ερώτημα, σημειώστε σχετικές λέξεις ή φράσεις, το είδος και την μορφή του υλικού που αναζητάτε, και γενικά προσδιορίστε με λεπτομέρεια πως μπορεί να σας βοηθήσει η βιβλιοθηκονόμος. / Please describe your topic or assignment, share keywords and provide other information that will help the librarian prepare for the appointment.