Η υπηρεσία δανεισμού διαχειρίζεται τη διαθεσιμότητα του υλικού της Βιβλιοθήκης: δανεισμό, ανανέωση, επιστροφή, κρατήσεις, ανακλήσεις, χειρισμό ερωτήσεων σχετικά με την κυκλοφορία υλικού και διαχείριση οφειλών.

  1. Πώς μπορώ να δανειστώ βιβλία ή άλλο υλικό;
  2. Τι μπορώ να δανειστώ;
  3. Μέχρι πόσα βιβλία ή άλλο υλικό μπορώ να δανειστώ και για πόσο καιρό μπορώ να τα έχω δανεισμένα;
  4. Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού
  5. Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού

1. Πώς μπορώ να δανειστώ βιβλία ή άλλο υλικό;

Για να δανειστείτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι απαραίτητο να έχετε την πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα μέλους με αγορά πακέτου συνδρομής για εξωτερικά μέλη. Μπορείτε να δανειστείτε το υλικό που επιθυμείτε από το Μηχάνημα Αυτόματου Δανεισμού. Πριν την χρήση του μηχανήματος θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε οφειλές στο λογαριασμό σας προς τη Βιβλιοθήκη.  Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, το μηχάνημα δεν επιτρέπει το δανεισμό. Το μηχάνημα εκτυπώνει απόδειξη σχετικά με τα βιβλία που έχετε δανειστεί και τις ημερομηνίες επιστροφής τους. Για οποιαδήποτε βοήθεια κατά τη χρήση του μηχανήματος μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, που βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων των αντικειμένων που δανείζονται στο όνομά σας.

Τα βιβλία/άλλο υλικό θα πρέπει να ανανεωθούν ή επιστραφούν στη Βιβλιοθήκη το αργότερο μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία. Εάν έχετε δανειστεί υλικό από διαφορετικές κατηγορίες ή συλλογές, η ημερομηνία επιστροφής για κάθε ένα από αυτά ενδέχεται να διαφέρει. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του υλικού, επιβάλλεται πρόστιμο.

2. Τι μπορώ να δανειστώ;

Το υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για χρήση στους χώρους της Βιβλιοθήκης αλλά και δανεισμό. Μπορείτε να δανειστείτε βιβλία, δίσκους βινυλίου, CDs, κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, DVDs κτλ.

Δεν δανείζονται ή δανείζονται εκτός Βιβλιοθήκης υπό περιορισμό τα ακόλουθα:

Συλλογή / κατηγορία υλικού Ένδειξη Δανεισμός Κράτηση Ανανέωση
Συλλογή Αναφοράς (Reference) REF Όχι Όχι Όχι
Βιβλία που φέρουν στη ράχη τους κόκκινo στρογγυλό αυτοκόλλητο και βρίσκονται στην κύρια σύλλογή φέρει κόκκινο στρογγυλό αυτοκόλλητο Όχι Όχι Όχι
Υλικό ειδικών συλλογών   Όχι Όχι Όχι
Συλλογή Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας ΑΡΧ Όχι Όχι Όχι
Περιοδικά PER Όχι Όχι Όχι
Εφημερίδες, μικροφίλμ/μικροφίς, χάρτες   Όχι Όχι Όχι
Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού (Short Loan) RBR υπό περιορισμό Όχι Όχι
Ειδικές συλλογές και Σπάνια βιβλία «Κλειστό Βιβλιοστάσιο» Όχι Όχι Όχι
Πολυμέσα ή οπτικοακουστικό υλικό (συνήθως κασέτες, CD-ROMs και δισκέτες floppy) που αποτελούν συνοδευτικό υλικό βιβλίου   δανείζονται μόνο ως μέρος του βιβλίου και όχι μόνα τους Ναι Ναι

Ειδικές συλλογές και  Σπάνια βιβλία
Βρίσκονται σε κλειστό βιβλιοστάσιο μη προσβάσιμο από τους χρήστες. Το υλικό αυτό, στον κατάλογο  φέρει την ένδειξη «Κλειστό Βιβλιοστάσιο» και μπορείτε να το ζητήσετε από το Γραφείο Εξυπηρέτησης, που βρίσκεται στο ισόγειο, Δευτέρα – Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8:30-14:00. Ο χρήστης μπορεί να δανειστεί αυτό το υλικό, χρήση εντός της Βιβλιοθήκης, αφού πρώτα αφήσει την πολιτική του ταυτότητα στο Πάγκο Εξυπηρέτησης. Το υλικό θα πρέπει να επιστραφεί εντός της ημέρας πριν από το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

Ανάτυπα
Βρίσκονται σε κλειστό βιβλιοστάσιο μη προσβάσιμο από τους χρήστες. Στον κατάλογο έχουν ως ταξινομικό αριθμό την ένδειξη «ΑΝΑΤ» και στην τοποθεσία την ένδειξη «Ανάτυπα, Κλειστό Βιβλιοστάσιο». Το υλικό αυτό, μπορείτε να το ζητήσετε από το  Γραφείο εξυπηρέτησης, που βρίσκεται στο ισόγειο, Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8:30-14:00.  Τα Ανάτυπα δανείζονται  για χρήση εντός και εκτός Βιβλιοθήκης.

3. Μέχρι πόσα βιβλία ή άλλο υλικό μπορώ να δανειστώ και για πόσο καιρό μπορώ να τα έχω δανεισμένα;

Ο αριθμός των βιβλίων ή άλλο υλικό που μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα δανεισμένα στο όνομά σας, και η διάρκεια δανεισμού ανά τεκμήριο είναι:

Κατηγορία μελών Μέγιστος αρ. τεκμηρίων Διάρκεια δανεισμού ανά τεκμήριο
Ακαδημαϊκό/Διδακτικό Προσωπικό, Εξωτερικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες 30 6 μήνες (180 μέρες)
Διοικητικό προσωπικό 15 6 μήνες (180 μέρες)
Διδακτορικοί φοιτητές 30 6 μήνες (180 μέρες)
Μεταπτυχιακοί φοιτητές 20 21 μέρες
Προπτυχιακοί φοιτητές 15 21 μέρες
Εξωτερικά μέλη Σύμφωνα με το είδος της συνδρομής, στον πίνακα που βρίσκεται στην "Αίτηση εγγραφής εξωτερικού μέλους".
Παιδιά (ηλικίας κάτω των 15 ετών)-Παιδικό Τμήμα (Δανεισμός μόνο από ενήλικα μέλη της Βιβλιοθήκης) Σύμφωνα με την κατηγορία μέλους (Μέλη πανεπιστημιακής κοινότητας/εξωτερικά μέλη) 21 μέρες

Σημείωση: Οι πιο πάνω αριθμοί αφορούν τεμάχια και όχι τίτλους ή έργα. Π.χ. δύο τόμοι ενός βιβλίου μετράνε για σκοπούς δανεισμού ως «δύο βιβλία». Επίσης, οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν και υλικό σε άλλη μορφή, π.χ. κασέτες ή DVDs.

Τα βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού δανείζονται για:

  • Τέσσερις ώρες για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας που η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή.
  • Ένα βράδυ εκτός Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει Δευτέρα-Κυριακή μετά τις 16:00. Τα βιβλία πρέπει να επιστραφούν μέχρι τις 11:00 την επόμενη εργάσιμη μέρα. Οι επιστροφές γίνονται μέσω του Συστήματος Αυτόματης Επιστροφής από το χρήστη, ο οποίος λαμβάνει απόδειξη επιστροφής που εκδίδεται από το Σύστημα.
  • Οι σημειώσεις καθηγητών δεν δανείζονται, ενώ για τα βιβλία / άλλο υλικό δεν μπορεί να γίνει ανανέωση, κράτηση ή ανάκληση.

Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού συνεπάγεται επιβολή προστίμου €0,40 ανά ώρα και στέρηση του δικαιώματος δανεισμού μέχρι την εξόφλησή του

4. Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού

Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού συνεπάγεται επιβολή προστίμου και στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και ανανέωσης μέχρι την εξόφλησή του.

  • €0,40 ημερησίως
  • €0,40 ανά ώρα για υλικό της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού

Πληρωμή οφειλών

Μπορείτε να καταβάλετε τις χρηματικές σας οφειλές μέσω Ηλεκτρονικής Πληρωμής ή στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Άντζη Μάτσα