Εάν έχετε υπόνοιες ότι έχετε χάσει ένα βιβλίο ή άλλο υλικό που έχετε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη, οφείλετε να ειδοποιήσετε άμεσα το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης για την απώλεια. Εφόσον σας ορισθεί κάποιος χρόνος για αναζήτηση και πιθανό εντοπισμό του, αν τελικά το υλικό δεν μπορεί να εντοπισθεί, θα πρέπει να καταβάλετε το σχετικό αντίτιμο για την εκ νέου αγορά (κόστος υλικού σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές, επιπλέον του κόστους μεταφορικών) από τη βιβλιοθήκη, ή να προβείτε στην άμεση αγορά του υλικού και να το διαθέσετε στη βιβλιοθήκη.

Είναι προς όφελός σας να ενημερώσετε τη Βιβλιοθήκη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για απώλεια υλικού, ώστε να μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον πρόστιμο για καθυστέρηση επιστροφής.

Καταβολή χρηματικού ποσού για απώλεια περιουσίας δεν σας απαλλάσσει από τυχόν πρόστιμο που επίσης οφείλετε.

Σε περίπτωση που δεν προτίθεστε να καταβάλετε τις χρηματικές σας οφειλές στη βιβλιοθήκη, καθίσταται δυνατό να σας επιβληθούν ποινές που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον οριστικό αποκλεισμό από τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Αν είστε φοιτήτρια/τής, δεν μπορείτε να αποφοιτήσετε χωρίς να έχετε πληρώσει τυχόν οφειλές σας στη Βιβλιοθήκη (ο έλεγχος γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος).

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Άννα Μουσένα