Όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου που αποκτούν την πανεπιστημιακή κάρτα και εξωτερικοί χρήστες, που αποκτούν την  κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη.

Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου

  • μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Επισκέπτες καθηγητές,
  • προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές
  • μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές
  • υποψήφιες/οι διδάκτορες
  • φοιτήτριες/τές εξομοίωσης πτυχίων
  • φοιτήτριες/τές των προγραμμάτων κινητικότητας (π.χ. ERASMUS)
  • φοιτήτριες/τές Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
  • ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες
  • διοικητικό προσωπικό

Εξωτερικά μέλη