Όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου που αποκτούν την πανεπιστημιακή κάρτα και εξωτερικοί χρήστες, που αποκτούν την  κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη.

Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου

  • μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Επισκέπτες καθηγητές,
  • προπτυχιακοί φοιτητές
  • μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • υποψήφιοι διδάκτορες
  • φοιτητές εξομοίωσης πτυχίων
  • φοιτητές των προγραμμάτων κινητικότητας (π.χ. ERASMUS)
  • φοιτητές Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
  • ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες
  • διοικητικό προσωπικό

Εξωτερικά μέλη