Η Βιβλιοθήκη προσφέρει μια σειρά από εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης παρέχοντας στους χρήστες της, δυνατότητες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της, χρήσης λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, αναπαραγωγής υλικού σύμφωνα με τον νόμο πνευματικών δικαιωμάτων, κ.ά.

Περισσότερες γενικές εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης συγκεντρώνονται στην Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου.