Στους χώρους της Βιβλιοθήκης έχουν τοποθετηθεί πέραν των 120  κοινόχρηστων υπολογιστών Windows και 6 Mac, οι οποίοι προορίζονται για χρήση που εμπίπτει στο ρόλο της, δηλαδή για μελέτη, αναζήτηση στον κατάλογο, την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κτλ.) ή άλλων υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της.

Η χρήση των Η/Υ της Βιβλιοθήκης για προσωπικούς σκοπούς (π.χ. email) δεν απαγορεύεται, ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει:

  • να γίνεται με τρόπο που δεν παρενοχλεί ή προκαλεί άλλους χρήστες ή προσωπικό της Βιβλιοθήκης και
  • να παραχωρείται ο υπολογιστής σε άλλο χρήστη που επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει για σκοπούς έρευνας.

Αποθήκευση εγγράφων

Η αποθήκευση εγγράφων στους κοινόχρηστους υπολογιστές μετά την αποχώρηση σας, δεν είναι εξασφαλισμένη. Για τον λόγο αυτό εισηγούμαστε όπως διαθέτετε μαζί σας ένα φορητό USB για να αποθηκεύετε τα αρχεία σας. Η πρόσβαση στους συγκεκριμένους υπολογιστές γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μέλη της Πανεπιστημιακή κοινότητας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πρόσβαση στους κοινόχρηστους υπολογιστές  επικοινωνήστε με το  Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής.
Τηλέφωνο: +357 22 892222
E-mail: [email protected]