Εντός της Βιβλιοθήκης (όπως οπουδήποτε εντός του πανεπιστημιακού χώρου) είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) με το διαδίκτυο. Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

Πιστοποίηση με λογαριασμό του ΠΚ (Δίκτυο ucywifi)

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να συνδεθούν με την υπηρεσία ασύρματης σύνδεσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τον οδηγό της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής:

Πιστοποίηση με λογαριασμό EDUROAM

Επισκέπτες μέλη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού μπορούν να συνδεθούν με το διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας EDUROAM, εφόσον τα ιδρύματα τους έχουν αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία την Υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής για σύνδεση στην Υπηρεσία.

Εξωτερικοί Χρήστες – σύνδεση στο ucywifi-guest

Για σύνδεση στο ucywifi ακολουθείστε τις πιο κάτω οδηγίες:

  1. Επισκεφτείτε τις ρυθμίσεις δικτύου της κινητής συσκευής σας (υπολογιστή, iPhone, android).
  2. Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, επιλέξτε ucywifi-guest.
  3. Επιλέξτε Skip Check -In

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το  Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, Τηλ.+357 22 892222.