Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο του Πανεπιστημίου παρέχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης.

Υπολογιστές που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο του Πανεπιστημίου μπορούν να συνδεθούν με αυτό και να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης με: