• Δανεισμός
    Σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου της Βιβλιοθήκης υπάρχουν Σταθμοί Αυτόματου Δανεισμού  όπου οι χρήστες μπορούν γρήγορα και άμεσα να δανειστούν τα βιβλία που χρειάζονται. Για τη χρήση των Σταθμών είναι απαραίτητη η πανεπιστημιακή κάρτα / κάρτα μέλους για εξωτερικούς χρήστες. Εάν υπάρχουν εκκρεμούσες οφειλές προς τη Βιβλιοθήκη πρέπει να εξοφληθούν πριν τη χρήση των Σταθμών.
  • Επιστροφή δανεισμένου υλικού 24/7
    Η επιστροφή δανεισμένου υλικού μπορεί να γίνει καθημερινά 24/7 από το χρήστη στο Σταθμό Αυτόματης Επιστροφής Υλικού, που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο της Βιβλιοθήκης. Το μηχάνημα εκτυπώνει απόδειξη σχετικά με την επιστροφή υλικού.
  • Ανανέωση / έλεγχος δανεισμένου υλικού και κρατήσεων
  • Πληρωμή οφειλών
  • Εγγραφή εξωτερικών μελών στη Βιβλιοθήκη
  • Εκτύπωση από κινητές συσκευές iOS και Android. Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης από κινητές συσκευές iOS και Android.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης