Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη της Βιβλιοθήκης) μπορούν να δανείζονται ως εξωτερικά μέλη από τις βιβλιοθήκες των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων,

  • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Πανεπιστήμιο Frederick
  • Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

παρουσιάζοντας την πανεπιστημιακή τους κάρτα, μετά από έγκριση αίτησης που έχουν υποβάλει προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Σταυρούλα Πίττα