Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη της Βιβλιοθήκης) μπορούν να δανείζονται ως εξωτερικά μέλη από τις Βιβλιοθήκες

  • Ανοικτού Πανεπιστημίου,
  • ΤΕΠΑΚ
  • Πανεπιστημίου Λευκωσίας

παρουσιάζοντας την πανεπιστημιακή κάρτα, μετά από έγκριση αίτησης που έχουν υποβάλει προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αίτηση εγγραφής μέλους σε άλλες Βιβλιοθήκες Κυπριακών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και όροι εγγραφής

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Έλενα Ν. Ανδρέου