Κατάλογος ηλεκτρονικών περιοδικών και άλλων ηλεκτρονικών πηγών

Η συλλογή αποτελείται από 30.000 τίτλους, οι οποίοι προέρχονται από μεμονωμένες τρέχουσες συνδρομές της Βιβλιοθήκης, από συμφωνίες με εκδότες και συνδρομές σε βάσεις δεδομένων της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ) στην οποία η Βιβλιοθήκη συμμετέχει, καθώς και από παλαιότερες αγορές ηλεκτρονικού υλικού, όπου περιλαμβάνονται και παλαιά τεύχη με χρονικό ορίζοντα παλαιών τευχών 40-100 προηγούμενων ετών.

Μερικοί από τους τίτλους που προέρχονται από βάσεις δεδομένων πιθανόν να μην προσφέρονται σε πλήρες κείμενο.

Πολλές από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη και σε έντυπη μορφή. Πληροφορίες για περιοδικά σε έντυπη μορφή μπορείτε να δείτε μέσω του Καταλόγου Βιβλιοθήκης.

Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει τα Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα (ΕΛΙΑ) (ψηφιοποιημένα από το ΕΛΙΑ και οργανωμένα σε επίπεδο τεύχους από τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου).

Δικαιώματα Πρόσβασης στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών

Δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών της ΒΠΚ έχουν οι χρήστες που βρίσκονται εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Για απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της υπηρεσίας OpenAthens.

Εκτός πανεπιστημιακού δικτύου, οι χρήστες έχουν περιορισμένα δικαιώματα, όπως: φυλλομέτρηση στους πίνακες περιεχομένων ή/και τις περιλήψεις εκατοντάδων περιοδικών, εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή τους,  του πλήρους κειμένου άρθρων από επιστημονικά περιοδικά, τα οποία είναι ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο ή επιλεγμένων άρθρων ή/και τευχών από ορισμένα περιοδικά για τα οποία απαιτείται συνδρομή.

Πρόσβαση σε ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά

  • Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα (ΕΛΙΑ)
  • Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών
    Δημιουργήθηκε και διατίθεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Στο Ευρετήριο καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών ψηφιοποιημένων περιοδικών εκδόσεων ελεύθερα προσβάσιμων στο Διαδίκτυο, καθώς και ορισμένων ξενόγλωσσων τίτλων ελληνικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για περιοδικά τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς πληροφόρησης, εντός και εκτός Ελλάδας.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Νικολέτα Καρβελά

Φρόσω  Κωνσταντίνου