Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε αρκετά έργα στον κυπριακό, ελλαδικό, ευρωπαϊκό χώρο και τα οποία αφορούν είτε τη συνολική της δραστηριότητα είτε κάποια επιμέρους υπηρεσία της.